Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 22/08/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngà y 25/09/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Lồng Đèn Bạc.

- Bước 2: Mua Nến Bạc.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Lồng Đèn Bạc nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Lồng Đèn Bạc + 1 Nến Bạc = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Tiêu Diệt Yêu Hồ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn nhận được: 2 Lồng Đèn Vàng, 2 Lồng Đèn Bạc và 2 Hộp Tranh Hằng Nga.

2  
Túi Nguyên Liệu Trung Thu -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ nhận được: 1 Lồng Đèn Vàng, 1 Lồng Đèn Bạc , 1 Hộp Tranh Hằng Nga.

3  
Lồng Đèn Bạc

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Nến Bạc

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 4 Củ.

 

- Nhận miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, 10 Nến Bạc/ngày.

5  
Lồng Đèn Cá Chép

- Nhận được từ nhiệm vụ đổi 300 Thiệp Mừng Trung Thu Bạc

(*) Sau 6h00 ngày 26/9/2014 sẽ không thể sử dụng Nến Bạc kết hợp với Lồng Đèn Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi dùng Lồng Đèn Bạc
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thiệp Mừng Trung Thu Bạc   1 30 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm +10 (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
2 Ngân Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Ma Pháp*Lược Phong (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Thiên Phú Đơn 1 Vĩnh viễn Khóa
7 Bánh Trung Thu Hạt Sen (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
8 Bánh Trung Thu 2 Trứng (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
9 Bánh Trung Thu Đậu Xanh (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
10 Bánh Trung Thu Hoa Quả (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
11 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
13 Loa Nhỏ- Vàng 1 Vĩnh viễn Khóa
14 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
15 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
16 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
17 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
18 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
19 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
21 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
23 Thẻ Tiểu Hoàng Đế 1 Mặc định Khóa
24 Bình Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
26 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
27 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
29 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
30 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng   1 Mặc định Khóa
32 Trứng Gà   1 Vĩnh viễn Khóa
33 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa
Phần thưởng tiêu hao 300 Thiệp Mừng Trung Thu Bạc

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 300 Thiệp Mừng Trung Thu Bạc sẽ nhận được 1 Lồng Đèn Cá Chép - Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Lồng Đèn Cá Chép   1 30 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Dục Sương Kiếm

Ngân Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn

Thần Binh*Kinh Thiên Vũ