Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/07/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 21/08/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Lồng Đèn Bạc

- Bước 2: Tích lũy Lồng Đèn Bạc

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Tiêu Diệt Yêu Hồ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn nhận được: 2 Lồng Đèn Vàng, 2 Lồng Đèn Bạc và 2 Hộp Tranh Hằng Nga.

2  
Túi Nguyên Liệu Trung Thu -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ nhận được: 1 Lồng Đèn Vàng, 1 Lồng Đèn Bạc , 1 Hộp Tranh Hằng Nga.

3  
Lồng Đèn Bạc

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Lồng Đèn Hoa Sen

- Nhận được từ nhiệm vụ Lồng Đèn Bạc

5  
Lồng Đèn Bươm Bướm

- Nhận được từ hoạt động tích lũy 400 Lồng Đèn Bạc + Lồng Đèn Hoa Sen

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Lồng Đèn Bạc bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Lồng Đèn Hoa Sen   1 30 ngày Khóa
3 Quỷ Minh Hạt (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Liêu Nguyên (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Lồng Đèn Bạc và 1 Lồng Đèn Hoa Sen

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc và 1 Lồng Đèn Hoa Sen” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Lồng Đèn Bạc và 1 Lồng Đèn Hoa Sen bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy  - - - -
2 Lồng Đèn Bươm Bướm   1 30 ngày Khóa
3 Nhiên Vũ (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Dạ Nhẫn Báo (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Dạ Nhẫn Báo

Liêu Nguyên

Nhiên Vũ