Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 22/08/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 25/09/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Lồng Đèn Vàng.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy được Lồng Đèn Vàng.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Tiêu Diệt Yêu Hồ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn nhận được: 2 Lồng Đèn Vàng, 2 Lồng Đèn Bạc và 2 Hộp Tranh Hằng Nga.

2  
Túi Nguyên Liệu Trung Thu -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ nhận được: 1 Lồng Đèn Vàng, 1 Lồng Đèn Bạc , 1 Hộp Tranh Hằng Nga.

3  
Lồng Đèn Vàng

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Nến Vàng 

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 20 Củ.

5  
Lồng Đèn Tròn

- Nhận được từ hoạt động Thu Thập Lồng Đèn Vàng.

6  
Lồng Đèn Thiên Nga

- Nhận được từ hoạt động thu thập 400 Thu Thập Lồng Đèn Vàng + 1 Lồng Đèn Tròn

(*) Sau 6h00 ngày 22/8/2014 sẽ không thể sử dụng Lồng Đèn Vàng để đổi thưởng

Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Lồng Đèn Vàng bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 8000 Điểm Tích Lũy  -  -  -  -
2 Lồng Đèn Tròn   30 ngày  Khóa
3 Băng Nhẫn Báo (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Viêm Ma Vũ (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng và 1 Lồng Đèn Tròn nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng và 1 Lồng Đèn Tròn” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Lồng Đèn Vàng và 1 Lồng Đèn Tròn bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy  - -  -  -
2 Lồng Đèn Thiên Nga   1 30 ngày Khóa
3 Hồn Quy Vũ (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Thú Ảo (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Băng Nhẫn Báo

Viêm Ma Vũ

Hồn Quy Vũ

Thú Ảo