Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP LỒNG ĐÈN VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 26/08/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 23/09/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Lồng Đèn Vàng
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 9-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 9-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Nến Vàng từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Trung Thu Vàng  và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Lồng Đèn Tròn
 • Nguồn gốc: Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Lồng Đèn Vàng nhận được Quà 400 Lồng Đèn Vàng 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lồng Đèn Tròn*1
(30 Ngày, Khóa)

Thần Thú Kỳ Lân (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Đại Thiên Sứ Chân Thành (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng + 1 Lồng Đèn Tròn nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Lồng Đèn Vàng 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Lồng Đèn Vàng 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*16
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lồng Đèn Ông Sao*1
(30 Ngày, Khóa)

Quỉ Diện Tật Phong Giả II (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Thiên Sứ Gãy Cánh (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)