Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Linh Tôn Thần Phượng Xuất thế, nghe nói nếu đánh bại được Thần Phượng sẽ nhận nhiều may mắn. Đây cũng là bản đồ khiêu chiến mới sẽ thay thế bản đồ Khiêu Chiến Thạch Ma Chiến Tướng cùng các Tướng Quân trong thời gian tới.

Điều kiện tham gia:

  • Số người: 1 – 5 người
  • Vàng khởi đầu: 15000
  • Thời gian: 15 phút
  • Điều kiện thắng: Tiêu diệt BOSS Linh Tôn Thần Phượng
  • Yêu cầu thần binh: 15000

Phần thưởng:

Hình ảnh khác từ phó bản: