Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CẬP NHẬT CỬA HÀNG 3Q CỦ HÀNH TỪ (06/04 – 13/04/2017)

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

ĐẤU GIÁ VẬT PHẨM QUÀ VIP (06/04)

Vị Trí: Cửa Hàng>> HOT >>ĐẤU GIÁ

Vật phẩmHình ảnh

Rương Chọn Vũ Khí Tinh Vẫn
Thời gian: 12h00 - 15h00 ngày 06/04/2017

Có thể chọn 1 Vũ Khí Ám Kim bất kỳ:
Tinh Vẫn*Đồ Long Đao*1
Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn*1
Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích*1
Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ*1 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo*1

Rương Chọn Cánh Thú Ám Kim
Thời gian: 18h00 - 21h00 ngày 06/04/2017

Có thể chọn 1 Cánh/Thú Cưỡi Ám Kim bất kỳ:
Nộ Hỏa*Thiên Sư*1 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo*1

HOẠT ĐỘNG HOT (06/04 – 13/04/2017)

Vị Trí: Cửa Hàng>> HOT >>HOẠT ĐỘNG

Vật phẩmHình ảnh
Kỳ Huyền Bảo Hạp
Mua ngẫu nhiên nhận được Mảnh Truyền Thuyết
Kỳ Huyền Bảo Hạp
Mua ngẫu nhiên nhận được Thảo Phạt Lệnh
Kỳ Huyền Bảo Hạp
Mua ngẫu nhiên nhận được Nguyên Liệu Cường Hóa

VẬT PHẨM KHUYẾN MÃI (06/04 – 13/04/2017)

Vị Trí: Cửa Hàng>HOT>> Khuyến Mãi

Vật phẩmHình ảnh

Phong Linh Ngọc*Thần Quyền Thiếu Nữ

Ngọc phong ấn sức mạnh Tôn Lỗ Ban, sử dụng sẽ nhận được skin Thần Quyền Thiếu Nữ*Tôn Lỗ Ban

Kích hoạt Tôn Lỗ Ban mới mới có thể sử dụng, mỗi nhân vật 1 lần

Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)

Theo ghi chép của <Thủy Lĩnh Chú> trong Củ Hành: Đại Hà có loại dị thú với đôi vuốt nhọn, luôn uy hiếp các loại thú khác, có thể gọi nó là vua các loài thú, phàm người có thể cưỡi nó không phải tầm thường.

Túi Kim Hầu Nghênh Xuân-Siêu (15 ngày)

Túi của Đại Thánh chứa nhiều phần thưởng hấp dẫn

Túi Kim Hầu Nghênh Xuân-Chuyên Thuộc (15 ngày)


Túi của Đại Thánh chứa nhiều phần thưởng hấp dẫn

Túi Kim Hầu Nghênh Xuân-Chí Tôn (15 ngày)

Túi của Đại Thánh chứa nhiều phần thưởng hấp dẫn

Đại Thánh Linh Mao (90 Ngày)

Túi quà khuyến mãi, mở nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

Thẻ Đại ThánhTúi quà khuyến mãi, mở nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

Thẻ Thần Tiên (Tặng đạo cụ Ám Kim)


Túi quà khuyến mãi, mở nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn