Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

MUA SẮM NHẬN THƯỞNG VIP

00h00 ngày 06/04/2017 - 23h59 ngày 09/04/2017

Mốc Thưởng 1000

Vật PhẩmSố Lượng
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1
Tích Lũy Hoàn-Lam 1
Đá Tinh Luyện-Cam 5
Đá May Mắn 5
Thẻ Thủ Hộ 5
Trang Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 5

Mốc Thưởng 2000

Vật PhẩmSố Lượng
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 2
Tích Lũy Hoàn-Lam 3
Đá Tinh Luyện-Vàng 5
Đá May Mắn 5
Thẻ Thủ Hộ 5
Trang Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 5
Trang Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 5

Mốc Thưởng 4000

Vật PhẩmSố Lượng
Luyện Hóa Tinh Nguyên 1
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 3
Tích Lũy Hoàn-Tím 1
Đá Tinh Luyện-Vàng 10
Đá May Mắn 10
Thẻ Thủ Hộ 10
Trang Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 5
Trang Sách Phòng Cụ Thần 5

Mốc Thưởng 10000

Vật PhẩmSố Lượng
Luyện Hóa Tinh Nguyên 3
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1
Tích Lũy Hoàn-Tím 3
Đá Tinh Luyện-Vàng 15
Đá May Mắn 15
Thẻ Thủ Hộ 15
Trang Sách Phòng Cụ Thần 5
Trang Sách Vũ Khí Thần 5

Mốc Thưởng 20000

Vật PhẩmSố Lượng
Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1
Luyện Hóa Tinh Nguyên 5
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 2
Tích Lũy Hoàn-Cam 1
Đá May Mắn 20
Thẻ Thủ Hộ 20
Trang Sách Vũ Khí Thần 5
Đá Toái Thần 5

Lưu Ý:

 • Mỗi khi mua vật phẩm từ Shop Củ Hành sẽ được tích lũy điểm tiêu phí cửa hàng. 1 điểm tiêu phí cửa hàng = 1 Củ. Tích lũy đủ số điểm sẽ nhận được các phần quà theo mốc:
  • Từ 600 đến 1199 Củ: Nhận phần thưởng mốc 600
  • Từ 1200 đến 2399 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1200, 600
  • Từ 2400 đến 4999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2400, 1200, 600
  • Từ 5000 đến 9999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5000, 2400, 1200, 600
  • Từ 10000 Củ trở lên: Nhận phần thưởng mốc 10000, 5000, 2400, 1200, 600
 • Một mốc phần thưởng chỉ được nhận 1 lần.
 • Điểm Mua Sắm Cửa Hàng cao hơn nhiều mốc sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng các mốc đó.
 • Sau thời gian hoạt động Điểm Mua Sắm Cửa Hàng sẽ reset về 0
 • Điểm Mua Sắm Cửa Hàng có thể cộng dồn