Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG NĂM MỚI

30/12/2016 – 02/01/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1:Đăng nhập nhận thưởng Năm Mới 08h00 – 22h00 ngày 01/01 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Siêu*Ma Tốc Độ (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích lũy Online 4 giờ nhận thưởng mừng Năm Mới 08h00 01/01 – 23h59 ngày 02/01 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 4 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
6 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
7 Phù*Mừng Năm (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
8 Thủy Nguyệt (Đài) (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
9 Nguyệt Bạch (Bài) (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
10 Điệp Hoa (Sức) (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Thắng 15 trận Đánh Ghép. 08h00 30/12 – 23h59 ngày 02/01 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy Thắng 15 trận đánh ghép sẽ nhận được phần thưởng như sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Mảnh Hiệu Ứng Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 30 Khóa

- Lưu Ý: - Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

Hoạt động 4: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 08h00 30/12 – 23h59 ngày 02/01 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 06 lần đạt cấp S trong các bản đồ đấu trường sẽ nhận được các phần thưởng như sau:.

Mốc Lực ChiếnPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
500 Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) 60 Ngày 5 Khóa
1000 Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) 60 Ngày 10 Khóa
3000 Túi Vũ Khí Cam Ngẫu Nhiên Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 5: Buff x2 Thành Tựu 01/01 – 02/01 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

(Số lần hoàn thành, số nhiệm vụ, số lần kích sát BOSS tăng thêm 1 lần)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Hoạt động 6: Tăng điểm 08h00 30/12/2016 – 23h59 ngày 31/12/2016 (Áp dụng 2D và 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+50%
(x1.5 so với bình thường)
+50%
(x1.5 so với bình thường)
+50%
(x1.5 so với bình thường)
+50%
(x1.5 so với bình thường)
+20%
(X1.2 so với bình thường)

Hoạt động 7: Tăng điểm giờ vàng ngày 30/12/2016 – 31/12/2016 (Áp dụng 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’, 14h - 16h00’, 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(x2 so với bình thường)
+100%
(x2 so với bình thường)
+100%
(x2 so với bình thường)
+100%
(x2 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)

Hoạt động 8: Tăng điểm 08h00 01/01/2017 – 23h59 ngày 02/01/2017 (Áp dụng 2D và 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(x2 so với bình thường)
+100%
(x2 so với bình thường)
+100%
(x2 so với bình thường)
+100%
(x2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 9: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 8h00 ngày 30/12/2016 đến 23h59 ngày 02/01/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10 vs 10) và Tam Quốc Chí (5 vs 5 vs 5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 10: Nhân đôi Lực Chiến 30/12/2016  - 02/01/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Thời Gian: từ 08h00 30/12/2016 – 23h59 ngày 02/01/2017
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.
 Hoạt độngBuff
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 11: Rút Thẻ 09h00’ - 22h00’ Ngày 01/01/2017 (Áp dụng cả 2 phiên bản)

 • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn).
 Rút Thẻ (09h00’ - 22h00’)

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi