Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ĐIỀU CHỈNH ĐẤU TRƯỜNG

Đạo cụ

Viêm Long Song Cổ Kiếm

Giảm tốc độ tấn công từ 45% điều chỉnh thành 【20+Level Tướng*2】% tốc độ tấn công

Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn

Xóa bỏ hiệu quả Hồi HP cơ bản

  • Tăng điểm sức mạnh từ 30/45/60 tăng đến 35/50/65

Thêm kỹ năng mới:

 • Mỗi giây hồi 0.3/0.4/0.5% HP,trong 6 giây không chịu sát thương, hiệu quả sẽ x5
 • (Hiệu quả bị động không cộng dồn, lấy điểm lớn nhất)
Chư Hầu Quan Ấn
  • Tăng kỹ năng từ 10/16/22% điều chỉnh thành 6/8/10%
  • Giá quyển trục từ 1400 điều chỉnh thành 1200

Thêm kỹ năng mới

 • Trí Nang:Tăng thêm【Trí lực*0.1】% kỹ năng bản thân
Khấp Huyết Cự Thương

Công thức ghép điều chỉnh thành :

  • Bách Chiến Khôi(3000)+Chi Phối*Thâm Uyên Khôi(1850)+Quyển ghép(950),tổng giá giảm xuống 150

Thuộc tính điều chỉnh thành :

 • 15 Thuộc tính chính、10 All thuộc tính、20 Lực tấn công、5 Điểm hộ giáp
 • Kỹ năng không thay đổi
Kiếm Hồn

Tổng giá không đổi,thêm công thức ghép:

 • Đại Kiếm(1400)+Đại Kiếm(1400)+Quyển ghép(800)
Né Tránh*Thất Tinh Đao
  • Giá quyển trục từ 1800 điều chỉnh thành 1200,tổng giá giảm xuống 600

Thuộc tính điều chỉnh thành :

 • Nhanh nhẹn 30/48/66 (không đổi)
 • Lực tấn công 15/35/55(Gốc 30/48/66)
 • Tốc độ tấn công30/48/66 (không đổi)
 • Kỹ năng không thay đổi
Bội Kích*Ỷ Thiên Kiếm
 • Giá quyển trục từ 1000 điều chỉnh thành 750,tổng giá giảm xuống 250
 • Tỷ lệ bội kích
 • từ 2.2 điều chỉnh thành x2/2.2/2.4
Phụng Vũ Nhẫn

Giá quyển ghép từ 100 điều chỉnh thành 300

Phệ Hồn*Cấm Ma Trượng
 • Trong thời gian hiệu quả kỹ năng Phệ Hồn chịu sát thương vượt mức từ 25% điều chỉnh thành 12%/18%/24%
 • Thuộc tính chính từ 8/12/16 điều chỉnh thành 5/10/15,tăng Lực tấn công từ 15/20/25 điều chỉnh thành 18/24/30
 • Hiệu quả giảm tốc không giảm nữa, cố định là 80%,thời gian duy trì  từ 3s điều chỉnh thành 1s
Đèn Khổng Minh

Map 【Quan Độ 10vs10】【LoD 10Vs10】【IMBA QUAN ĐỘ】,Cửa hàng nhỏ không bán 2 đạo cụ Trinh Thám*Đèn Khổng Minh、Chống Ẩn*Đèn Khổng Minh

Điều ước

Thêm nhiều tiền mua trang bị
 • Nhận được tiền từ 600 điều chỉnh thành 500
 • Mỗi 5s được thêm 10 vàng, hiện tại điều chỉnh thành cách 60s được tăng Vàng 1 lần, mỗi lần tăng 0.2 điểm/s, tối đa tăng đến 3 điểm/s

Tướng

3Q*Mã Siêu

【W】Phong Lôi Lực

  • Hiện tại đánh trúng địch sẽ khiến địch tê liệt, tốc độ di chuyển giảm đến cực hạn,duy trì 0.3s

【E】Lôi Lực

  • Khi mở kỹ năng sẽ tăng thêm 20% tốc độ di chuyển

【R】Lôi Minh Hào Thương (tái cấu trúc)

  • Xóa kỹ năng Thiên Lôi Thối Thể vốn có,Lôi Minh Hào Thương di chuyển đến kỹ năng R
  • Tấn công thường sẽ khiến mục tiêu chịu 9/16/23/30 điểm sát thương duy trì và giảm 15% tốc độ di chuyển,duy trì 3s

【F】Thiên Lôi Thối Thể (tái cấu trúc)

  • Thêm kỹ năng ulti mới -Thiểm Điện Nữu Đới
  • Hiệu quả bị động:Giảm thời gian chịu trạng thái xấu 10/20/30/40
  • Sử dụng chủ động:Sau khi delay sẽ đánh dấu 1 Tướng bạn, hiệu quả đánh dấu duy trì vĩnh viễn cho đến khi chọn mục tiêu mới, khi cự li mục tiêu và bản thân nhỏ hơn 800 sẽ tạo liên kết, khi sử dụng kỹ năng chủ động sẽ đồng thời thi triển lần nữa trên mục tiêu, có hiệu quả 50/75/100/125%
3Q*Tiểu Kiều

【W】Phần Ảnh

  • Sát thương cơ bản từ 90/150/210/270 điều chỉnh thành 60/120/180/240
  • Sát thương vượt mức từ 50/70/90/110 điều chỉnh thành 60/110/160/210

【R】Hàn Băng Hộ Thể

  • Cần tự tay mở, chứ không tự động kích hoạt nữa
  • Thời gian CD từ 60/50/40/30 điều chỉnh thành 32/28/24/20

【F】Băng Hỏa Cửu Trùng Thiên (tái cấu trúc)

  • Thi triển 16 lần nổ băng hỏa vào khu vực chỉ định, mỗi lượt tạo 50/80/110/140 điểm sát thương và giảm 30% tốc độ di chuyển của địch trong phạm vi,duy trì 6s
  • Trong quá trình nổ, nếu sử dụng kỹ năng này lần nữa sẽ di chuyển khu vực nổ đến hướng chỉ định
Trương Chiêu

【W】Dẫn Thiên Lôi

  • Phạm vi tác dụng từ 235 điều chỉnh thành 250
  • Cự li thi triển từ 800 điều chỉnh thành 1000
  • Thời gian delay kỹ năng từ 0.5s điều chỉnh thành 0.8s
  • Thời gian choáng từ 1.25/1.5/1.75/2 điều chỉnh thành cố định 1.5s

【E】Chưởng Tâm Lôi (tái cấu trúc)

  • Dẫn lôi điện chia cắt chiến trường, khiến địch chịu 90/160/230/300 sát thương, giảm 80% tốc độ di chuyển,tốc độ sẽ hồi phục bình thường trong 3s

【R】Ngũ Lôi Oanh Đỉnh

  • Xóa thời gian chờ thi triển, hiện tại có thể thi triển khi đang di chuyển

【F】Vạn Lôi Tích Lịch

  • Hiệu quả hút HP đối với Tướng và đơn vị khác điều chỉnh thành 40%/20%
  • Phạm vi tác dụng từ 400 giảm còn 350
  • sát thương từ 66/100/144/198 điều chỉnh thành 80/120/160/200
  • Sát thương 1 lần tối đa chuyển hóa thành HP điều chỉnh thành 160/240/320/400
Văn Xú

【W】Côn Lôn Phá

  • Phạm vi tác dụng từ 550 điều chỉnh thành 500
  • Điểm sát thương từ 100/165/230/300 điều chỉnh thành 100/160/220/280

【E】Hoành Tảo Thiên Tinh (tái cấu trúc)

  • Thiết kế lại thành kỹ năng chủ động
  • Lao về phía trước càn quét địch, gây 70/140/210/280+HP tối đa của bản thân*1%/2%/3%/4% sát thương

【R】Công Thủ Kiêm Bị

  • Vị trí kỹ năng từ  E chuyển sang R
  • Giãn cách kích hoạt: 1s
  • Tăng Tỷ lệ lực tấn công từ 12%/17%/22%/27% điều chỉnh thành 12%/18%/24%/30%
  • Tăng Điểm hộ giáp từ 0.5/1/1.5/2 điều chỉnh thành 0.7/1.5/2.2/3

【F】Vạn Tượng Thiên Chinh

  • Phạm vi sát thương từ 450 tăng đến 600
  • Phạm vi Choáng giảm còn 400,đồng thời tăng 600 phạm vi 60% Hiệu quả giảm tốc,duy trì 2s
Hoàng Nguyệt Anh

Cự li Tấn công cơ bản điều chỉnh thành 525

【W】Nguyệt Quang

  • Điều chỉnh thành sát thương khu vực, phạm vi mục tiêu 225,tạo 75/150/225/300 sát thương và Choáng 0.8s,kỹ năng sẽ hiển thị tầm nhìn khu vực lân cận mục tiêu (400) trong thời gian ngắn

【E】Nguyệt Nhẫn (Tái cấu trúc)

  • Hiện tại đã điều chỉnh thành kỹ năng chủ động
  • Tăng 30/40/50/60% Lực tấn công cơ bản,có thể khiến 4 kẻ địch xung quanh chịu 75% sát thương,hiệu quả duy trì 3s

【R】Nguyệt Thần Thích Phúc (Tái cấu trúc)

  • Xóa kỹ năng R, thêm hiệu quả mới
  • Khi Tấn công thường, sử dụng kỹ năng và di chuyển, sẽ nhanh chóng cộng dồn số tầng cầu phúc, sau khi tăng đến 100 tầng, trong thời gian còn hiệu quả, lần đầu gây sát thương cho mục tiêu sẽ kèm sát thương vượt mức bằng giới hạn HP của mục tiêu, và tăng tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn,duy trì 1.5s

【F】Nguyệt Thần Chi Nộ  (Tái cấu trúc)

  • Triệu hồi Nguyệt Thần tấn công địch trong phạm vi, phạm vi tấn công sẽ di chuyển chậm về phía trước, mỗi 0.25s bắn 1 tia Nguyệt Quang tạo sát thương lớn. Cùng 1 mục tiêu trong cùng 1s tối đa chịu 1 lần sát thương Nguyệt Quang
Đặng Ngãi

【E】Tinh Thần Biến Huyễn   (Tái cấu trúc)

  • Kỹ năng E chuyển sang kỹ năng R, kỹ năng E thêm hiệu quả mới
  • Hiện tại là kỹ năng chủ động
  • Xóa 30% MP hiện tại của mục tiêu, chuyển hóa thành điểm hộ thuẫn bản thân
  • Tối thiểu trừ 60/100/140/180 MP,tối đa chuyển hóa 180/240/300/360 hộ thuẫn

【R】Thương Mệnh Tiêu Hồn

  • Kỹ năng E chuyển sang kỹ năng R,sửa đổi tỷ lệ và cơ chế khấu trừ
  • Cơ chế điều chỉnh thành mỗi lần tấn công mục tiêu mất 4/5/6/7% MP tối đa,tối thiểu giảm 30/40/50/60 MP,và tạo sát thương tương đương,mỗi lần tấn công tối đa cộng thêm 100 điểm sát thương
  • Khi mục tiêu MP là 0, sẽ tạo thành 30/40/50/60 sát thương

【F】Linh Phá*Vẫn Mệnh Tinh

  • Điều chỉnh cơ chế sát thương:khiến mục tiêu và địch xung quanh chịu 250/350/450 sát thương phạm vi cơ bản, mục tiêu chính mất MP chịu Sát thương vượt mức từ 0.7/1/1.2/1.4 cố định là 0.5
Chu Thái

【E】Cuồng Chiến Huyết Phách (Tái cấu trúc)

  • Xóa kỹ năng Cuồng Chiến Huyết Phách cũ, thêm hiệu quả mới
  • Bị động tăng 1.5/3/4.5/6 hộ giáp,Sử dụng chủ động,cầm khiêng lao về địch trong phạm vi 400 tạo sát thương,đồng thời giảm điểm hộ giáp bản thân và mục tiêu, địch khi bị tấn công sẽ bị đẩy lùi nhẹ

【F】Bá Vương Vô Song Trảm

  • Xóa Hiệu quả giảm tốc và tăng tốc độ tấn công của kỹ năng
  • Xóa Sát thương cơ bản và sát thương trảm sát, hiện tại kỹ năng sẽ tạo 300/450/625/775 điểm sát thương tuyệt đối cố định, hiện tại trảm sát mục tiêu thành công sẽ lập tức hồi 25/30% HP tối đa,kỹ năng có thể sử dụng tiếp trong 5s, trong thời gian này tạo sát thương tăng 10%,hiệu quả này có thể cộng dồn
3Q*Trương Chiêu

【W】Tử Kim Bát Vu (Tái cấu trúc)

  • Thi triển 1 Phật Quang hướng về mục tiêu và bản thân, căn cứ phân loại mục tiêu sẽ tạo hiệu quả khác nhau
  • Mục tiêu bạn:tạo hiệu quả trị liệu và tăng tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn
  • Mục tiêu địch:tạo sát thương và giảm tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn
  • Khi chịu sát thương, thời gian CD kỹ năng giảm1s,hiệu quả này mỗi giây tối đa kích hoạt 1 lần

【E】Dũng Kinh Thuyết Pháp (Tái cấu trúc)

  • Hiệu quả kỹ năng không thể duy trì suốt. Sau khi mở kỹ ăng sẽ thi triển Phật Quang, niệm kinh 3s,trong thời gian đó sẽ liên tục giảm MP địch và tạo sát thương,sau khi niệm kinh hoàn tất sẽ phát ra sóng, tạo sát thương lớn cho đơn vị xung quanh.

【R】Cẩm Lam Cà Sa  (Tái cấu trúc)

  • Bị động: Khi chịu sát thương bản thân tăng 1.2/1.8/2.4/3% kỹ năng, tối đa dồn 5 tầng
  • Chủ động: Khi đầy tầng có thể sử dụng kỹ năng chủ động,phóng Phật Chi Nộ Hỏa tấn công địch, tạo 90/150/210/280 sát thương cho địch trên đường và gây choáng 1s

【F】Phật Pháp Vô Biên (Tái cấu trúc)

  • Triệu hồi Phật Huyễn Thần để hỗ trợ bản thân, trong thời gian đó sẽ miễn dịch tất cảtrạng thái khống chế, và bản thân chịu sát thương tối đa không vượt quá 10% HP tối đa, đồng thời giúp quân bạn ở xung quanh hồi phục 60/100/140 điểm HP/giây,duy trì 4s
Đại Kiều

【W】Mị*Thủy Chi Cấm Cố (Tái cấu trúc)

  • Bắn Thủy lực về phía địch, triệu hồi 5 Thủy Châu bao quanh địch, lúc này mỗi lần tấn công sẽ khiến mục tiêu giảm mạnh tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn và tạo 20/33/46/60 sát thương phép vượt mức.

【E】Mị*Thủy Chi Vũ (Tái cấu trúc)

  • Thời gian CD từ 9s điều chỉnh thành 21/28/15/12s
  • thời gian duy trì cố định 4s
  • Tăng 100% tỷ lệ Né và 25% tốc độ di chuyển
  • Sau khi mở, trong 1.5s chịu ảnh hưởng trạng thái xấu thời gian duy trì giảm 75%

【R】Mị*Bích Pha Chi Lực (Tái cấu trúc) Bị động

  • Khi di chuyển, thi triển kỹ năng và tấn công sẽ tích lũy số tầng Bích Pha Chi Lực, khi đạt 100 tầng, lần tấn công sau sẽ tăng 275 cự li tấn công và 3 lần xạ kích liên tiếp, mỗi lần xạ kích tạo 35/40/45/50% sát thương

【F】Mị*Thủy Mộng Tiên Cảnh(Lôi kéo)(Tái cấu trúc)

  • Triệu hồi Thủy Tinh Linh đẩy làn sóng tấn công khu vực theo đường thẳng, ném bóng nước chạm trúng địch và tạo 1 thủy vực, địch đi qua thủy vực sẽ giảm 60% tốc độ di chuyển và mỗi giây chịu 100/180/260/340 sát thương
Lỗ Túc

【W】Nhất Trịch Thiên Kim (Tái cấu trúc)

  • Ném 1 thỏi nguyên bảo gây 60/120/180/240 sát thương,nguyên bảo chạm đất sẽ lăn 3 lần, cùng 1 quân địch chịu nhiều lần sát thương, sát thương giảm50%

【E】Trá Tử  (Tái cấu trúc)

  • Hiệu quả bị động: Khi xung quanh có đơn vị phi kích sát của địch tử vong sẽ giúp tăng lợi ích tiền  vàng 35%/40/45/50%
  • Kỹ năng chủ động:Giả chết, trong thời gian đó miễn dịch tất cả tấn công, tối đa duy trì 5s,di chuyển hoặc thi triển kỹ năng sẽ xóa trạng thái Trá Tử,Không hồi thành

【R】Phú Giáp Nhất Phương  (Tái cấu trúc)

  • Triệu hồi gia nô của Lỗ Túc, duy trì hồi phục HP của đơn vị xung quanh và đem theo các đạo cụ sau để bán:
  • Cháo(80):Trong 60s hồi phục 10% HP mục tiêu + 335 HP
  • Cá Nướng(80):Trong 30s hồi phục 10% MP mục tiêu + 100 MP
  • Hô Hoán Gia Khuyển(50):Triệu hồi 1 con chó đến canh giữ chỗ mục tiêu,duy trì 180s(Không được cộng dồn, mỗi người chỉ triệu hồi tối đa 1 con chó)
  • Đùi Gà Lớn(200): tăng 10% thuộc tính chính của mục tiêu,khiến tấn công trong 1s kèm sát thương vượt mức 【Level*5】,duy trì 180s,nếu thanh vật phẩm đầy sẽ tự động sử dụng

【F】Chính là ánh sáng này!  (Tái cấu trúc)

  • Sau 1s delay, hồi phục Tướng bạn 800/1600/2400/3200 HP
Trương Hợp

【W】Tiên Phong Khai Lộ

  • Hiện tại mục tiêu bị đánh dấu sẽ không kích hoạt đường riêng
  • Xóa giảm tốc di chuyển cho đồng đội và quân địch, hiện tại trên đường Tiên Phong,Trương Hợp có thể tăng tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công,và bỏ qua mọi trở ngại
  • Kỹ năng gây sát thương từ 80/140/200/260 điều chỉnh thành 80/160/240/320
  • Nhấp chọn mục tiêu thi triển sẽ giảm 25% sát thương kỹ năng, nhưng sinh ra hiệu quả truy lùng

【E】Quân Hậu Kỳ Tập  (Tái cấu trúc)

  • Bị động: Khi bạn đứng sau lưng địch tiến hành tấn công sẽ tạo 20/30/40/50sát thương vượt mức
  • Chủ động: Lập tức tiến hành 1 lần Tấn công thường,giảm mục tiêu tốc độ di chuyển và khiến mục tiêu mất máu, sau đó mỗi khi mục tiêu di chuyển 100 cự li sẽ chịu 1 lần sát thương mất máu.
Ngụy Diên

【W】Toái Địa Đao

  • Tiêu hao MP từ 94/113/132/151 giảm còn 85/95/105/115
  • Thời gian choáng cố định 1.5s
  • Thời gian duy trì Vách Núi từ 7s điều chỉnh thành 6s
  • Thời gian CD từ cố định10s điều chỉnh thành 12/11/10/9s

【R】Khoái Đao Chấn

  • Phạm vi choáng từ 280 điều chỉnh thành 350
Tào Tháo

【W】Hắc Ám*Xuất Sáo

  • Thời gian CD từ 6s điều chỉnh thành 7.5s

【F】Hắc Ám*Ma Vương

  • Hiện tại hiệu quả Choáng sẽ có hiệu quả sau khi Trảo Ma đánh xuống (có 0.3s delay)
Quan Bình

【E】Thăng Long Đoạn Không

  • Tạo sát thương thuộc tính chính từ 1/1.3/1.6/2 điều chỉnh thành 1.2/1.6/2/2.4

【F】Thanh Long Đại Loạn

  • Cự li thi triển từ 400 điều chỉnh thành 550
  • Số lần trảm kích từ 4/6/8/10 điều chỉnh thành 8/11 lần
  • Sát thương cơ bản của trảm kích từ 90/105/120/130 điều chỉnh thành 45/90/135/150
  • Bội số sát thương thuộc tính chính từ 1 điều chỉnh thành 0.5/0.8/1/1
Quách Gia

【W】Thiên Lạc Tinh Lưu

  • Tạo Điểm sát thương từ 70/105/140/175 điều chỉnh thành 55/90/125/160

【R】Địa Phủ Lễ Tán

  • Hiệu quả tăng sát thương phép mà địch phải chịu từ 10%/15%/20%/25% điều chỉnh thành cố định 25%
  • Tối thiểu hút MP từ 50/75/100/125 điều chỉnh thành 40/70/100/130
  • Thời gian CD từ 15 điều chỉnh thành 18/15/12/9s
Bàng Thống

【W】Chân Ngôn*Phượng Hoàng Triển Sí

  • Số mục tiêu bị thiêu đốt từ 6/7/8/9 điều chỉnh thành cố định 6

【E】Chân Ngôn*Phượng Sồ Biến

  • Tiêu hao MP từ 75/90/105/120 điều chỉnh thành cố định75

【R】Chân Ngôn*Xích Hỏa Vân

  • Thời gian CD từ 12s điều chỉnh thành 10s
  • Thời gian trói buộc  từ 1.75/2.5/3.25/4 cố định thành 3s
  • Tạo sát thương điều chỉnh từ 60 điều chỉnh thành 30/50/70/90
Tôn Hoàn

【E】Vân Trảm Thần Ma

  • Cự li đột kích từ 800 điều chỉnh thành 600

【R】Cân Đẩu Vân

 • Cân Đẩu Vân tốc độ di chuyển từ cố định 800 điều chỉnh thành  từ 500 đến 800, thời gian phát triển là 1.5s
 • Hiện tại trong thời gian Cân Đẩu Vân tồn tại, khi Tôn Hoàn chịu sát thương lớn hơn 25% HP tối đa của bản thân,Cân Đẩu Vân sẽ bị đánh rơi

IMBA

Ưu hóa tiến cử trang bị IMBA QUAN ĐỘ

Điều chỉnh tính cân bằng Tướng IMBA

Trương Phi

【Sát Khí Nộ Hống】E

  • Hiệu quả tăng Tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển từ 75% tăng đến 100%
Hạ Hầu Đôn

【Hắc Ám Tập Kích】E

  • Tốc độ đột kích từ 1000 tăng đến 1400
Quan Vũ

【Thanh Long Yển Nguyệt Trảm】R

  • Phạm vi Đao Quang từ 200 tăng đến 225
Hạ Hầu Uyên

【Quỷ Giới Xuyên Thoa】F

  • Thời gian duy trì Hộ Thuẫn từ 3s tăng đến 6s
3Q*Cam Ninh

【Phá Kim Chi Nhẫn】E

  • Mỗi lần tấn công giảm thời gian CD từ 1s tăng đến 1.5s

【Dũng Mãnh Thiện Chiến】R

  • Lực tấn công từ 8/12/15/18 điều chỉnh thành 12, hồi HP từ 1/2/3/4 tăng đến 4. Bội số Tướng địch tồn tại từ 3 điều chỉnh thành 2/3/4/5
Tôn Sách

【Bá Vương Toàn Phong】E

  • Thời gian thoát ẩn thân x2, từ 0.8/1.2/1.6/2 tăng đến 1.6/2.4/3.2/4s

【Tử Lôi Chiến Khí】R

  • Điểm số sát thương từ 120/170/220/270 tăng đến 120/180/240/300.
Tôn Thượng Hương

【Quốc Sắc Thiên Hương 】 F

  • Phượng Vũ Xạ Pháp tăng sát thương từ 4/8/12/16% sửa thành 4/10/16/24%,Hỏa Điểu sát thương từ 280/390/500/610 tăng đến 280/400/520/660,mỗi 100 cự li tăng sát thương từ 11/15/19/23 tăng đến 12/16/20/24
Tôn Kiên

【Thế Mãnh Hổ】F

  • Thời gian CD từ 130/105 giảm còn 110/90s
Lưu Bị

【Long Đằng Tứ Hải】W  số lần thi triển từ 4 lần giảm còn 3 lần, giãn cách  từ 200 tăng đến 300,sát thương từ 15% tăng đến 20%

【Hoàng Long Chân Khí 】E

  • Xóa hiệu quả IMBA, không thi triển cùng lúc trên nhiều đơn vị nữa.
  • Thêm hiệu quả IMBA, thi triển cho đồng đội, Hoàng Long Chân Khí duy trì hồi HP mục tiêu
Mã Siêu

【Tử Lôi*Bá Vương Tái Thế 】F

  • Hệ số Lực tấn công từ 0.4/0.5/0.6/0.75 tăng đến 0.4/0.6/0.8/1.0
Trương Hoành

【Ngôn Linh Không Gian】E

  • Thời gian duy trì  từ 2/2.5/3/3.5 tăng đến 2/3/4/5
Công Tôn Toán

【Bạch Mã Truy Tiễn】E

  • Cự li xa nhất  từ 8000 giảm đến 6000. Điểm sát thương cao nhất từ 900/1120/1340/1560 điều chỉnh thành 850/1100/1350/1600

【Bạch Mã Xung Phong】R

  • Cự li nhảy từ 700/800/900/1000 giảm đến 630/690/780/840
Mi Trúc

【Mua Bán Trí Tuệ】R

  • Cự li thi triển từ 700 tăng đến 1000,hút MP từ 7% tăng đến 15%

【Hỏa Thần Kiếp】F

  • Tốc độ đường đạn từ 600 tăng đến 1200
Tôn Linh Lung

【Vạn Thiên Thần Quang】E

  • Thêm hiệu quả IMBA, hút  Lực tấn công không có giới hạn nữa

【Thủy Lưu Thuẫn】R

  • Điểm hộ thuẫn từ 100/200/300/400 tăng đến 200/400/600/800
Hoàng Cái

【Hỏa Sơn Bộc Phát】E

  • Giới hạn sát thương từ 300 điều chỉnh thành 180/220/260/300
Cố Ung

【Trường Sinh Bất Lão】R

  • Xóa hiệu quả giảm thương 50%
Tôn Quyền

【Thần Quang Liên Tập】W

  • Thêm hiệu quả IMBA, thi triển liên tục 6 tia Thần Quang đến vị trí mục tiêu, có thể tụ năng 3 lần

【Quang Nghịch Phản】E

  • Trị liệu từ 40/60/80/100 giảm còn 30/45/60/75
Quan Bình

【Thanh Long Đại Loạn】F

  • Thời gian CD từ 110/100/90/85s giảm còn 100/90/80/75s
Bộ Uyển

【Hàn Sương Hãm Tĩnh】E

  • Hiện tại có thể tụ năng2 lần
Lạc Tiến

【Kiêu Quả】F 

  • Hiệu quả giảm thương từ 30/40% tăng đến 30/40/50/60%
3Q*Hứa Chử

【Thôn Thực Thiên Địa】E

  • Thời gian CD từ 16/14/12/10  giảm còn 12/10/8/6s
3Q*Tư Mã Chiêu

【Bạo Liệt Hạt】W

  • Bò Cạp Lớn tốc độ di chuyển từ 800 tăng đến 1200,sát thương từ 60/120/180/240 tăng đến 70/140/210/280
Trương Giác

【Lôi Quang Trảm】W

  • Không còn bắn tia sấm sét về 4 hướng trước sau trái phải nữa, sửa thành bắn 4 tia sét về hướng thi triển kỹ năng.
  • Điểm sát thương từ 60/120/180/240 giảm còn 40/70/100/130

【Tiên Phong Vân Thể】R

  • Mỗi lần thi triển tăng kỹ năng từ 5% tăng đến 10%。

【Thiên Địa*Quang Nha Trảm】F

  • Ưu hóa Phạm vi sát thương của ulti, hiện tại sẽ dễ đánh trúng địch hơn
  • Mỗi tia sáng sát thương điều chỉnh thành 130/200/270/340, tổng cộng 5 tia
Tào Phi
  • Thiên Hạ Thần Phục】F
  • Thêm hiệu quả IMBA, có thể rút  4/7/10/13 Trí lực của Tướng địch,duy trì 9s。
3Q*Tôn Sách

【Bá Vương Đột Kích】W

  • Thêm hiệu quả IMBA, hiện tại Bá Vương Đột Kích bỏ qua miễn dịch phép thuật, và giảm tốc độ tấn công địch
Lăng Thống

【Phát Nộ】F

  • Thêm hiệu quả IMBA, kèm Sát thương vượt mức từ  HP hiện tại sửa thành  HP tối đa của bản thân
La Lợi

【Âm Dương Huyền Pháp】W

  • Sửa cơ chế sát thương kỹ năng,hiện tại sẽ biến đến phía sau mục tiêu,gây sát thương chính xác cho địch xung quanh.

【Càn Khôn Bát Quái Trận】 F

  • Trong chế độ IMBA, khi địch nhảy ra khỏi Bát Quái Trận của La Lợi, khi choáng sẽ lộ tầm nhìn địch.
Chân Mật

【Lạc Thần】F 

  • Thêm hiệu quả IMBA,trong thời gian duy trì biến thân, miễn dịch hiệu quả giảm tốc
Viên Thuật

【Ngân Long Lược Vĩ】E 

  • Chế độ IMBA, cách vị trí ban đầu từ 1300 không cho phép quay về, sửa thành 1800.
Hoàng Nguyệt Anh

【Nguyệt Quang】W

  • Hiệu quả IMBA,Tấn công thường và Nguyệt Nhẫn có 20/15% kích hoạt Nguyệt Quang,tạo 50/25% sát thương

【Nguyệt Nhẫn】E

  • Hiệu quả IMBA: Có thể đạn xạ 99 lần

【Nguyệt Thần Thích Phúc】 R

  • Hiệu quả IMBA:cộng dồn x2 tốc độ
3Q*Trương Chiêu

【Tử Kim Bát Vu】W

  • HIỆU QUẢ IMBA:sẽ duy trì thi triển Phật Quang đến mục tiêu, có thể thi triển cho bản thân

【Dũng Kinh Thuyết Pháp】E

  • HIỆU QUẢ IMBA:Tăng phạm vi, sau khi học kỹ năng sẽ tự động thi triển Dũng Kinh Thuyết Pháp,duy trì  khấu trừ MP địch xung quanh và gây sát thương

【Cẩm Lam Cà Sa】R

  • HIỆU QUẢ IMBA:Mỗi lần bị tấn công sẽ nhận được Hiệu quả giảm thương

【Phật Pháp Vô Biên】F

  • HIỆU QUẢ IMBA:Trong thời gian duy trì Phật Pháp Vô Biên, bản thân nhận được hiệu quả hồi HP vượt mức
Đại Kiều

【Mị*Thủy Chi Cố】W

  • HIỆU QUẢ IMBA:Tấn công thường có 10% tự động kích hoạt,Sử dụng chủ động có thể hút tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của mục tiêu

【Mị*Bích Thủy Tình】R

  • HIỆU QUẢ IMBA:Tăng tốc cộng dồn số tầng tấn công, mỗi lần kích hoạt 3 liên thắng sẽ tạo 0.5/0.6/0.7/0.8 sát thương

【Mị*Thủy Mộng Tiên Cảnh】F

  • HIỆU QUẢ IMBA:Tăng mạnh phạm vi tác dụng kỹ năng
Chu Thái

【Cuồng Chiến Huyết Phách】E

  • HIỆU QUẢ IMBA:Đồng thời thi triển Cuồng Chiến Huyết Phách cho mục tiêu và địch xung quanh
3Q*Mã Siêu

【Lôi Minh Hào Thương】R

  • HIỆU QUẢ IMBA:Mỗi lần tấn công sẽ tăng tốc độ tấn công bản thân,duy trì 3s, có thể cộng dồn 6 lần.
3Q*Tiểu Kiều

【Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên】F

  • HIỆU QUẢ IMBA:Giáng mưa băng hỏa mãnh liệt hơn vào khu vực mục tiêu, tốc độ di chuyển của mưa băng hỏa tăng mạnh
Trương Chiêu

【Chưởng Tâm Lôi】E

  • HIỆU QUẢ IMBA: Lôi điện chém đến cự li xa nhất xong sẽ quay ngược về.
Văn Xú

【Hoành Tảo】E

  • HIỆU QUẢ IMBA:Đánh lui địch trên đường đột kích
Đặng Ngãi

【Tinh Thần Biến Huyễn】R

  • HIỆU QUẢ IMBA:Sau khi học kỹ năng năng, sẽ bị động tăng mạnh kháng phép
Thái Văn Cơ

【Dư Âm Nhiễu Lương】R

  • HIỆU QUẢ IMBA điều chỉnh thành :Mỗi lần tụ năng sẽ phóng ra 3 nốt nhạc (khi kích hoạt sẽ phóng ra tổng cộng 9 cái)
Tào Nhân

【Kim Tỏa Trận】F

 • Thời gian CD sửa thành 50/40/30/25s

Điều chỉnh đạo cụ IMBA

I476.pngĐạo cụ mới*Kim Long Ngọc Tỷ

Công thức:Thiên Tàn Quyển+Chư Hầu Quan Ấn+Quyển Trục

Thuộc tính:

  • Tăng kỹ năng:55%
  • HP:600
  • MP:200

Kỹ năng:

Thiên Nộ(Bị động):

  • Khi kích hoạt kỹ năng có (10+Level Tướng*0.8)% bạo kích

Hoàng Quyền(Bị động):

  • Bỏ qua 40% Kháng phép,không thể cộng dồn
  • Đóng Băng Cấp Tốc(Bị động):
  • Tất cả kỹ năng Thời gian CD giảm30%
冰霜雪衣.pngĐạo cụ mới*Hàn Ngọc Tiên Y

Công thức:Kháng phép Phi Kiên+Huyết Phách Ngọc Thạch+Quyển Trục=Hàn Ngọc Tiên Y

Thuộc tính:

  • HP:500 MP400 Tăng kỹ năng:10% hồi HP:15

Kỹ năng:

Thần Hựu(Bị động)

  • Sau mỗi lần sử dụng Kỹ năng,Mỗi giây hồi 0.7% HP tối đa,duy trì 6s,hiệu quả có thể cộng dồn 5 tầng, tối đa tăng 100 điểm/s tốc độ hồi HP

Kết Tinh(Bị động)

  • Khi chịu sát thương, sẽ chuyển 10% sát thương thành MP

Phụ Ma(Bị động)

  • Tăng 40% Kháng phép,Tất cả kỹ năng Thời gian CD Giảm 22%

Kháng Ma Trận(Bị động)

  • Tăng 10% kháng phép cho đồng đội trong phạm vi 900, mỗi 12s tự động nạp 1 lần Kháng Ma Thuẫn,khi chịu phép công sẽ giúp Tướng kháng 550 sát thương phép
Tạo Mới*Vương Giả Chi Ấn
  • Điều chỉnh công thức: Sách ghép xóa 【Trị liệu*Huyết Phách Ngọc Thạch】,đổi thành 【Dung Hỏa Chi Tâm】。

Điều chỉnh hiệu quả kỹ năng:

  • Tạo mới: Sau khi sử dụng sẽ reset thời gian CD của Tất cả kỹ năng,và 7s tiếp theo tốc độ xóa CD x2.
Huỳnh Quang Thảo
  • Thời gian nhập hàng từ 10s, tăng đến 20s。
Dung Hợp*Nhậm Ý Môn

Truyền Tống (Chủ động):

  • Điều chỉnh khu vực Truyền Tống,không thể truyền tống trực tiếp về Suối nữa
Dung Hỏa Chi Tâm

Phục Tô (Chủ động)

  • Thời gian duy trì hiệu quả x2 kỹ năng xóa chờ từ 5s giảm còn 4s
Phương Viêm Quyền Nhẫn

Phục Tô (Chủ động)

  • Thời gian duy trì hiệu quả x2 kỹ năng xóa chờ từ 10s giảm còn 7s
Khác
 • Ưu hóa lật bài IMBA QUAN ĐỘ, hiện tại lật bài có thể nhận được đạo cụ IMBA mới.
 • Ưu hóa qui tắc ngẫu nhiên chọn người trong chế độ IMBA,cân bằng tỷ lệ xuất hiện của các tướng IMBA.

Điều chỉnh chế độ Củ Hành LoD

Miễn phí kỹ năng ngẫu nhiên Củ Hành LoD

Trong map LOD 5v5 & 10v10, khi bắt đầu game ngẫu nhiên kỹ năng sẽ không tốn binh sỹ, nhưng kỹ năng đã khóa sẽ vẫn tốn binh sĩ như cũ.

LoD 10v10 sửa thành kỹ năng giải trí

Để trải nghiệm LoD 10v10 được sảng khoái hơn, các kỹ năng trong LoD 10v10 hiện tại sẽ là kỹ năng giải trí, chứ không phải kỹ năng quan độ nữa.

Cập nhật kỹ năng thần bí X

“Kỹ năng X Thiên Hỏa Tái Nhiên và series kỹ năng Xích Sắc. Tiến hành cải tổ lại các kỹ năng X Xích Sắc【Thiên Hỏa】【Huyền Hũ Tế Thế】【Tuyệt Kiếm Thần Kỹ Trảm】【Tuyệt Đối Phòng Ngự】 sẽ xuất hiện trở lại trong chế độ LoD. Những kỹ năng series Xah như【Cự Long Hoàn Sào】【Mai Táng】【Hùng Bạo】 sẽ tạm thời xóa khỏi LoD.

Phó bản & Chiến trường: Điều chỉnh cân bằng Tướng

Hoàng Nguyệt Anh
  • Tấn công cơ bản cự li điều chỉnh thành 600

Kỹ năng W--Nguyệt Quang

  • Hiện tại Nguyệt Quang điều chỉnh thành thi triển khu vực
  • Phạm vi chiếu rọi mục tiêu 365,gây 200/300/400/500 sát thương phép và choáng 1.5s,Kỹ năng sẽ lộ tầm nhìn 400 của mục tiêu trong 4s
  • Cự li thi triển 1100
  • Tiêu hao MP30/45/60/75
  • Thời gian CD5/5/5/5s

Kỹ năng E--Nguyệt Nhẫn

  • Hiện tại kỹ năng chủ động
  • Sử dụng chủ động tăng 30%/40%/50%/60% Lực tấn công cơ bản,khiến tấn công có thể gây 75% sát thương cho tối đa 6 người xung quanh (sát thương vật lý),hiệu quả duy trì 6s
  • Tiêu hao MP30/30/30/30
  • Thời gian CD8/8/8/8s

Kỹ năng R--Nguyệt Thần Thích Phúc

Kỹ năng (Tái cấu trúc)

  • Khi tiến hành Tấn công thường、dùng kỹ năng hoặc di chuyển,sẽ nhanh chóng cộng dồn số tầng cầu phúc,cộng dồn đến 100 tầng,trong thời gian còn hiệu quả, lần đầu tấn công mục tiêu sẽ kèm (80/120/160/200+8%×mục tiêuHP tối đa) sát thương phép vượt mức và trong thời gian ngắn tăng mạnh tốc độ di chuyển,duy trì 3s

Kỹ năng F--Nguyệt Thần Chi Nộ

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Triệu hồi nguyệt thần tấn công phạm vi địch, phạm vi sẽ di chuyển chậm về phía trước,mỗi 0.25s bắn 1 tia Nguyệt Quang gây sát thương lớn cho địch ngẫu nhiên. Cùng 1 mục tiêu trong 1s sẽ chịu tối đa 1 lần sát thương Nguyệt Quang, khu vực nguyệt thần sẽ tồn tại 8s
  • Mỗi lần tạo 80/120/160/200 sát thương phép
  • Phạm vi tác dụng 600
  • Tiêu hao MP60/90/120/150
  • Thời gian CD24/24/24/20s
3Q*Tiểu Kiều

Kỹ năng W--Phần Ảnh

  • Sát thương cơ bản từ 100/200/300/400 tăng đến 200/300/400/500
  • Sát thương vượt mức từ 25/50/75/100 tăng đến 60/90/120/150
  • Tiêu hao MP từ 25/40/55/70 giảm còn 15/30/45/60
  • Thời gian CD từ toàn level 7s giảm còn toàn level 6s

Kỹ năng E--Sương Thích

  • Sát thương cơ bản từ 120/195/270/345 tăng đến 150/250/350/450
  • Cự li tối đa từ 1100 tăng đến 1600
  • Cự li thi triển từ 900 điều chỉnh thành 1350
  • Tiêu hao MP từ 30/50/70/90 giảm còn 15/30/45/60
  • Thời gian CD từ toàn level 9s giảm còn toàn level 6s

Kỹ năng R--Hàn Băng Hộ Thể

  • Hiện tại cần chủ động mở, không thể tự động kích hoạt nữa
  • Thời gian CD từ 150/130/110/90s điều chỉnh thành 48/40/32/24s
  • Hiệu quả hồi HP từ 50% giảm còn 35%

Kỹ năng F--Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên

  • Tiến hành 16 lần nổ băng hỏa ở khu vực chỉ định, mỗi lần tạo 80/120/160/200 sát thương và giảm 30% tốc độ di chuyển của địch trong phạm vi,duy trì 6s
  • Trong quá trình nổ sử dùng kỹ năng này lần nữa sẽ khiến khu vực nổ di chuyển về hướng chỉ định
  • Phạm vi tác dụng 450
  • Phạm vi thi triển 1350
  • Tiêu hao MP120/160/200/240
  • Thời gian CD36/36/36/30
3Q*Mã Siêu

Kỹ năng W--Phong Lôi Lập Trường

  • Hiện tại sau khi đánh trúng địch sẽ khiến địch tê liệt,tốc độ di chuyển giảm đến cực hạn, duy trì 0.3s
  • Sát thương tối đa từ 70/105/135/170 tăng đến 180/270/360/450
  • Sát thương tối thiểu từ 30/50/70/90 tăng đến 120/180/240/300
  • Phạm vi tác dụng từ 800 tăng đến 1000
  • Tiêu hao MP từ toàn level 120 giảm còn toàn level 75
  • Thời gian CD từ toàn level 12s giảm còn toàn level 7s

Kỹ năng E--Lôi Lực

  • Hiện tại khi mở kỹ năng, sẽ nhận được 20% tăng tốc độ di chuyển
  • Xóa hiệu quả hồi phục cơ bản, khi Tướng di chuyển 50 hồi 5/10/15/20 HP,tối đa hồi 300/400/500/600 HP,hiệu quả hồi phục duy trì 5s
  • Tiêu hao MP từ 80/90/100/110 giảm còn 60/70/80/90
  • Thời gian CD từ 24/22/20/18 điều chỉnh thành toàn level 10s

Kỹ năng R--Lôi Minh Hào Thương

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Xóa kỹ năng Thiên Lôi Thối Thể vốn có, Lôi Minh Hào Thương di chuyển đến Kỹ năng R
  • Tấn công thường sẽ khiến mục tiêu chịu 15/25/35/45 sát thương duy trì và giảm15% tốc độ di chuyển,duy trì 3s

Kỹ năng F--Thiểm Điện Nữu Đới

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Thêm kỹ năng ulti mới -Thiểm Điện Nữu Đới
  • Hiệu quả bị động:giảm thời gian chịu trạng thái xấu 10/20/30/40
  • Sử dụng chủ động:Delay đánh dấu tướng đồng đội, hiệu quả đánh dấu duy trì vĩnh viễn, cho đến khi chọn mục tiêu mới, khi đồng đội và bản thân cự li nhỏ hơn 800 sẽ tạo liên kết, sử dụng kỹ năng chủ động sẽ đồng thời thi triển trên mục tiêu, có hiệu quả 50/75/100/125%
  • Cự li thi triểntoàn level 800
  • Thời gian CD6/6/6/5s
Trương Chiêu

Kỹ năng W--Dẫn Thiên Lôi

  • Phạm vi tác dụng từ 235 tăng đến 300
  • Cự li thi triển từ 800 tăng đến 1000
  • Thời gian delay kỹ năng từ 0.5s điều chỉnh thành 0.8s
  • Thời gian choáng từ 1.25/1.5/1.75/2 điều chỉnh thành cố định1.5s
  • Tiêu hao MP từ 110/120/135/150 giảm còn 30/50/70/90
  • Thời gian CD từ toàn level 10s giảm còn 6s

Kỹ năng E--Chưởng Tâm Lôi

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Lôi điện cắt ngang chiến trường, gây 150/250/350/450 sát thương,và Giảm 80% tốc độ di chuyển,tốc độ trong 3s sẽ khôi phục bình thường
  • Tiêu hao MP60/80/100/120
  • Thời gian CD toàn level 9s

Kỹ năng R--Ngũ Lôi Oanh Đỉnh

  • Xóa chờ thi triển kỹ năng,Hiện tại có thể vừa di chuyển vừa thi triển

Kỹ năng F--Vạn Lôi Tích Lịch

  • Tạo hiệu quả hút HP với đơn vị Tướng/Khác Tướng điều chỉnh thành 40%/20%
  • Phạm vi tác dụng từ 400 tăng đến 450
  • sát thương từ 66/100/144/198 điều chỉnh thành 80/120/160/200
  • Mỗi lần sát thương tối đa chuyển hóa HP điều chỉnh thành 120/180/240/300
3Q*Trương Chiêu

Kỹ năng W--Tử Kim Bát Vu

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Tạo 100/200/300/400 sát thương/Trị liệu cho địch/Đồng đội,trong thời gian ngắn sẽ tăng mạnh /giảm mạnh 60% tốc độ di chuyển mục tiêu,duy trì 1.5s
  • Cự li thi triển 1000
  • Tiêu hao MP 30/45/60/75
  • Thời gian CD toàn level 5s

Kỹ năng E--Dũng Kinh Thuyết Pháp

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Không vĩnh viễn nữa, sau khi mở duy trì  niệm kinh 3s,thời gian duy trì địch Giảm 10/20/30/40 MP tạo 22/38/54/70 sát thương phép
  • Sau khi niệm kinh xong sẽ phóng ra làn sóng, tạo 90/180/270/360 sát thương cho đơn vị xung quanh
  • Phạm vi tác dụng 450
  • Tiêu hao MP 60/80/100/120
  • Thời gian CD toàn level 9s

Kỹ năng R--Cẩm Nang Cà Sa

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Bị động: Khi chịu sát thương bản thân Tăng 6%/9%/12%/15% Tăng kỹ năng,tối đa cộng dồn 5 tầng
  • Chủ động: Khi đầy tầng có thể sử dụng kỹ năng chủ động,phát ra Phật Chi Nộ Hỏa tấn công địch, lửa sẽ tự động truy kích đơn vị gần nhất, địch trên đường đi sẽ chịu 90/150/210/280 sát thương và Choáng 1s
  • Tiêu hao MP toàn level 90
  • Thời gian CD toàn level 10s

Kỹ năng F--Phật Pháp Vô Biên

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Triệu hồi Phật Huyễn Thần để hỗ trợ bản thân, trong thời gian đó sẽ miễn dịch tất cảtrạng thái khống chế, và bản thân chịu sát thương tối đa không vượt quá 10% HP tối đa, đồng thời giúp quân bạn ở xung quanh hồi phục 200/300/400/500 điểm HP/giây,duy trì 5s
  • Phạm vi tác dụng 750
  • Tiêu hao MP 150/200/250/300
  • Thời gian CD 48/48/48/40s
Văn Xú

Kỹ năng W--Côn Lôn Phá

  • Phạm vi tác dụng từ 550 tăng đến 600
  • Điểm sát thương từ 100/150/200/250 tăng đến 150/250/350/450
  • Tiêu hao MP từ toàn level 90 giảm còn toàn level 70
  • Thời gian CD từ toàn level 8s giảm còn toàn level 7s

Kỹ năng E--Hoành Tảo

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Xóa Kỹ năng E vốn có,Hiện tại E Tái cấu trúc thành kỹ năng chủ động
  • Nhanh chóng càn quét địch phía trước, tạo 70/140/210/280+HP tối đa của bản thân*3%/4%/5%/6% sát thương
  • (Hiệu quả kỹ năng này sẽ hơi di chuyển về phía trước khoảng 275 cự li,có thể vượt qua địa hình)
  • Tiêu hao MP toàn level 30
  • Thời gian CD8/7/6/5s

Kỹ năng R--Công Thủ Kiêm Bị

  • Vị trí Kỹ năng từ E chuyển sang R
  • Hiện tại có 1s chờ kích hoạt
  • Tăng Tỷ lệ lực tấn công từ 12%/17%/22%/27% điều chỉnh thành 12%/18%/24%/30%
  • Tăng Điểm hộ giáp từ 0.5/1/1.5/2 điều chỉnh thành 0.7/1.5/2.2/3

Kỹ năng F--Vạn Tượng Thiên Chinh

  • Phạm vi tác dụng từ 450 tăng đến 600
  • Phạm vi Choáng giảm còn 400,đồng thời kèm 60% Hiệu quả giảm tốc phạm vi 600,duy trì 2s
  • Kỹ năngsát thương từ 200/300/400/500 tăng đến 300/500/700/900
  • Tiêu hao MP từ 150/175/200/300 giảm còn 80/120/160/200
  • Thời gian CD từ 60/50/40/30s giảm còn 18/18/18/15s
Viên Thiệu

Kỹ năng W--Cầm Cố Linh Hồn

  • Tiêu hao MP từ 100/115/130/145 giảm còn 90/100/110/120

Kỹ năng E--Kim Quang Hóa Thiên

  • Tiêu hao MP từ toàn level 90 giảm còn 45/55/65/75

Kỹ năng F--Càn Khôn Nhất Trịch

  • Sát thương cơ bản từ 100/140/180/220 giảm còn 100/125/150/180
  • Tiêu hao MP từ 100/120/140/160 giảm còn 75/100/125/150
Đặng Ngãi

Kỹ năng E--Tinh Thần Biến Huyễn

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Kỹ năng E chuyển sang kỹ năng R,Kỹ năng E thêm hiệu quả mới
  • Hiện tại là kỹ năng chủ động
  • Khấu trừ mục tiêu 15%/20%/25%/30% MP hiện tại,chuyển hóa thành hộ thuẫn bản thân
  • Tối thiểu xóa 60/100/140/180 MP,tối đa chuyển hóa 180/240/300/360 hộ thuẫn

Kỹ năng R--Thương Mệnh Tiêu Hồn

  • Kỹ năng E chuyển sang kỹ năng R,sửa đổi cơ chế khấu trừ % trước đây
  • Hiện tại cơ chế điều chỉnh thành mỗi lần tấn công khấu trừ mục tiêu3/4/5/6% MP tối đa,tối đa Giảm 30/40/50/60 MP,tạo sát thương tương đương,mỗi lần tấn công tối đa kèm sát thương 45/60/75/90
  • (ps: mục tiêu MP bằng 0, sẽ tạo 30/40/50/60 sát thương)

Kỹ năng F--Linh Phá*Vẫn Mệnh Tinh

  • Điều chỉnh cơ chế sát thương: Hiện tại tạo 250/350/450/550 sát thương phạm vi cơ bản cho mục tiêu và địch xung quanh,mục tiêu chính sẽ chịu thêm Sát thương vượt mức mất MP từ 0.6/0.85/1.1/1.25 điều chỉnh thành toàn level 0.5
  • Thời gian CD72/72/72/60s
Văn Ương

Kỹ năng W--Viên Nguyệt Trảm

  • Sát thương cơ bản từ 55/95/135/175 tăng đến 90/135/180/225
  • Tiêu hao MP từ 50/60/70/80 giảm còn 30/40/50/60
  • Thời gian CD từ toàn level 7s giảm còn toàn level 5s

Kỹ năng E--Đạp Không Trảm

  • Cự li đột kích từ 450 giảm còn 375
  • Tiêu hao MP từ 40/50/60/70 giảm còn 15/20/25/30
  • Thời gian CD từ toàn level 6s giảm còn 3/2.5/2/1.5s

Kỹ năng F--Lưu Vân Nghịch Trảm

  • Chạm đất sát thương từ 200/250/300/350 tăng đến 300/500/700/900
  • Thời gian CD từ 30/25/20/20s điều chỉnh thành 24/24/24/20s
Chu Thái

Kỹ năng W--Chiến Đấu Trào Phúng

  • Hiệu quả giảm thương từ 15%/20%/25%/30% tăng đến toàn level 75%
  • Hiện tại Hiệu quả giảm thương chỉ có hiệu quả với đơn vị bị chế nhạo
  • Phạm vi tác dụng từ 300 tăng đến 450
  • Thời gian CD từ toàn level 14s giảm còn toàn level 10s

Kỹ năng E--Cuồng Chiến Huyết Phách

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Xóa kỹ năng Cuồng Chiến Huyết Phách vốn có và thêm hiệu quả mới
  • Bị động Tăng 3.5/5/6.5/8 hộ giáp,Sử dụng chủ động,cầm thuẫn xông về phía địch trong phạm vi 750 tạo sát thương,và đồng thời giảm Điểm hộ giáp của bản thân và mục tiêu,địch khi bị xung kích sẽ bị đẩy lùi nhẹ
  • Sát thương cơ bản 200/300/400/500
  • Thời gian CD toàn level 6s

Kỹ năng R--Hồi Toàn Trảm

  • Kỹ năngsát thương từ 60/90/120/150 tăng đến 90/120/150/180
  • Tỷ lệ kích hoạt  từ 20% tăng đến 25%
  • Phạm vi tác dụng từ 300 tăng đến 375

Kỹ năng F--Bá Vương Vô Song Trảm

  • Xóa Hiệu quả giảm tốc và tăng tốc độ tấn công của kỹ năng
  • Xóa Sát thương cơ bản và yêu cầu sát thương trảm sát,Hiện tạiKỹ năngcố định tạo 900/1200/1500/1800 điểm sát thương tuyệt đối cố định,Hiện tại trảm sát mục tiêu thành công sẽ hồi 25%/25%/25%/30% HP tối đa, và kỹ năng này có thể sử dụng tiếp trong 5s, trong thời gian này Kỹ năng tạo sát thương tăng 10%,hiệu quả có thể cộng dồn tối đa 5 lần
  • Cự li thi triển 225
  • Tiêu hao MP 90/120/150/180
  • Thời gian CD 18/18/18/15
Đại Kiều

Kỹ năng W--Mị*Thủy Chi Cố

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Nám Thủy Chi Lực về phía địch, triệu hồi 5 Thủy Châu bao quanh địch, mỗi lần tấn công sẽ trong thời gian ngắn giảm mạnh tốc độ di chuyển của mục tiêu và tạo 90/120/150/180 sát thương phép vượt mức
  • Cự li thi triển 900
  • Tiêu hao MP 30/45/60/75
  • Thời gian CD toàn level 12s

Kỹ năng E--Mị*Thủy Chi Vũ

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Tăng 100% tỷ lệ Né và 20% tốc độ di chuyển,duy trì 3/4/5/6s
  • Sau khi mở trong 1.5s chịu trạng thái xấu thời gian duy trì  Giảm 75%
  • Tiêu hao MP toàn level 60
  • Thời gian CD từ toàn level 14s điều chỉnh thành toàn level 15s

Kỹ năng R--Mị*Bích Thủy Tình

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Khi di chuyển, thi triển kỹ năng, tấn công sẽ nhanh chóng tích lũy số tầng Bích Pha Chi Lực,khi đạt 100 tầng, lần sau tấn công Tăng 275 cự li tấn công và 3 lần xạ kích liên tục,mỗi lần xạ kích tạo 50%/75%/100%/125% sát thương

Kỹ năng F--Mị*Thủy Mộng Tiên Cảnh

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Triệu hồi Thủy Tinh Linh kèm sóng lớn tấn công khu vực theo đường thẳng, địch chạm phải sẽ bị hất tung và tạo thành 1 Thủy Vực, địch đi qua Thủy Vực sẽ  Giảm 60% tốc độ di chuyển và mỗi giây chịu 160/240/320/400 sát thương
  • Cự li thi triển 1200
  • Tiêu hao MP 80/120/160/200
  • Thời gian CD 24/24/24/20s
Lỗ Túc

Kỹ năng W--Tam Nguyên Khai Thái

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Ném 1 nguyên bảo tấn công địch, tạo 90/180/270/360 sát thương,nguyên bảo chạm đất sẽ lăn 3 lần, cùng 1 quân địch chịu nhiều lần sát thương thì sát thương giảm 50%
  • Phạm vi tác dụng225
  • Phạm vi thi triển 900
  • Tiêu hao MP30/50/70/90
  • Thời gian CDtoàn level 6s

Kỹ năng E--Trá Tử

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Hiệu quả bị động: Xung quanh mỗi đơn vị phi kích sát khi chết sẽ cung cấp lợi ích tiền vàng 35%/40/45/50%,tối đa được 5000
  • Kỹ năng chủ động:Giả chết, tối đa duy trì 5s,không về thành
  • Tiêu hao MP toàn level 120
  • Thời gian CD 48/42/36/30s

Kỹ năng R--Phú Giáp Nhất Phương

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Triệu hồi gia nô Lỗ Túc, duy trì hồi phục HP cho đơn vị xung quanh, và đem bán các đạo cụ bên dưới:
  • Cháo(80):Trong 60s hồi mục tiêu 10% HP+335 HP,nếu thanh vật phẩm đầy sẽ tự động sử dụng
  • Vịt quay(80): Trong 30s hồi mục tiêu 10% MP+100 MP,nếu thanh vật phẩm đầy sẽ tự động sử dụng
  • Vòng sáng hồi phục mỗi giây hồi 10/15/20/25 HP
  • Tiêu hao MP toàn level 120
  • Thời gian CD 60/50/40/30

Kỹ năng F—Chính là ánh sáng này!

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

  • Sau 0.5s delay, hồi 1 đơn vị 800/1600/2400/3200 HP
  • Cự li thi triển 1000
  • Tiêu hao MP 80/120/160/200
  • Thời gian CD 18/18/18/15
Trương Hợp

Kỹ năng W--Tiên Phong Khai Lộ

  • Hiện tại mục tiêu bị đánh dấu sẽ không kích hoạt đường riêng
  • Xóa hiệu quả giảm tốc độ di chuyển của địch và đồng đội,Hiện tại trên đường tiên phong Trương Hợp sẽ tăng tốc di chuyển, tốc độ tấn công và bỏ qua mọi trở ngại
  • Hiện tại Kỹ năng tạo sát thương từ 80/140/200/260 điều chỉnh thành 80/160/240/320
  • Nhấp vào mục tiêu thi triển sẽ giảm 25% sát thương kỹ năng, nhưng sinh ra hiệu quả truy tìm
  • Tiêu hao MP90/100/110/120
  • Thời gian CD toàn level 16s

Kỹ năng E--Quân Hậu Kỳ Tập

Kỹ năng(Tái cấu trúc)

 • Bị động: Khi đứng phía sau địch tiến hành tấn công tạo 20/30/40/50 sát thương vượt mức
 • Chủ động: Lập tức tiến hành 1 lần Tấn công thường(Tạo mới tấn công thường),cắt vào vết thương của mục tiêu và trong thời gian ngắn giảm mạnh tốc độ di chuyển,lúc này mỗi khi di chuyển 100 cự li sẽ tạo 20/30/40/50 sát thương.
 • Tốc độ di chuyển sẽ khôi phục bình thường sau 4s

Điều chỉnh vật phẩm Ải

Viêm Long Song Cổ Kiếm
  • Giảm tốc độ tấn công từ 45% điều chỉnh thành 【20+Level Tướng*2】% tốc độ tấn công
Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn
  • Xóa hiệu quả Hồi HP cơ bản
  • Điểm sức mạnh tăng từ 90/135/180 tăng đến 105/150/195
  • Thêm kỹ năng mới
  • Mỗi giây hồi 0.4%/0.5%/0.6% HP,trong 4s không chịu sát thương, hiệu quả này x3
  • (Hiệu quả bị động không cộng dồn, lấy điểm lớn nhất)
Chư Hầu Quan Ấn
  • Tăng kỹ năng từ 30%/55%/80% điều chỉnh thành 20%/35%/50%
  • Giá quyển trục từ 1400 điều chỉnh thành 1200
  • Thêm kỹ năng mới
  • “Trí Nang”:Tăng kỹ năng bản thân =【Trí lực*0.05】%
Nhân Giới Chiến Cung
  • Thuộc tính điều chỉnh thành :60Nhanh nhẹn 、15%tốc độ tấn công、18%Né
Ma Giới Cự Phủ
  • Thuộc tính điều chỉnh thành :60 sức mạnh、450 HP、15 /s tốc độ hồi HP
Khấp Huyết Cự Thương
  • Công thức ghép điều chỉnh thành :
  • Bách Chiến Khôi(3000)+Chi Phối*Thâm Uyên Khôi(1850)+Quyển ghép(950),tổng giá giảm xuống 150
  • Thuộc tính điều chỉnh thành :
  • 45 Thuộc tính chính、30 All thuộc tính、60 Lực tấn công、15 Điểm hộ giáp
  • Kỹ năng không thay đổi
Né Tránh*Thất Tinh Đao
  • Giá quyển trục  từ 1800 điều chỉnh thành 1200,tổng giá  giảm xuống 600
  • Thuộc tính điều chỉnh thành :Nhanh nhẹn 30/48/66 (không đổi)、 Lực tấn công45/105/165( gốc là 90/144/198 giảm xuống )、tốc độ tấn công30/48/66 (không đổi)
  • Kỹ năng không thay đổi
Bội Kích*Ỷ Thiên Kiếm
 • Giá quyển trục 1000 điều chỉnh thành 750,tổng giá  giảm xuống 250
 • Tỷ lệ bội kích từ 2.2 điều chỉnh thành x2/2.2/2.4

Điều chỉnh vật phẩm chiến trường

Viêm Long Song Cổ Kiếm
  • Giảm tốc độ tấn công từ 45% điều chỉnh thành 【20+Level Tướng*2】% tốc độ tấn công
Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn
  • Xóa hiệu quả Hồi HP cơ bản
  • Điểm sức mạnh tăng từ 90/135/180 tăng đến 105/150/195
  • Thêm kỹ năng mới
  • Mỗi giây hồi 0.4%/0.5%/0.6% HP,trong 4s không chịu sát thương, hiệu quả x3
  • (Hiệu quả bị động không cộng dồn, lấy điểm lớn nhất)
Chư Hầu Quan Ấn
  • Tăng kỹ năng từ 30%/55%/80% điều chỉnh thành 20%/35%/50%
  • Giá quyển trục từ 1400 điều chỉnh thành 1200
  • Thêm kỹ năng mới
  • “Trí Nang”:Bản thân tăng kỹ năng =【Trí lực*0.05】%
Nhân Giới Chiến Cung
  • Thuộc tính điều chỉnh thành :60 Nhanh nhẹn 、15%tốc độ tấn công、18%Né
Ma Giới Cự Phủ
  • Thuộc tính điều chỉnh thành :60 sức mạnh、450 HP、15点/s tốc độ hồi HP
Khấp Huyết Cự Thương
  • Công thức ghép điều chỉnh thành :
  • Bách Chiến Khôi(3000)+Chi Phối*Thâm Uyên Khôi(1850)+Quyển ghép(950),tổng giá giảm xuống 150
  • Thuộc tính điều chỉnh thành :
  • 45 Thuộc tính chính、30 All thuộc tính、60 Lực tấn công、15 Điểm hộ giáp
  • Kỹ năng không thay đổi
Né Tránh*Thất Tinh Đao
  • Giá quyển trục  từ 1800 điều chỉnh thành 1200,tổng giá  giảm xuống 600
  • Thuộc tính điều chỉnh thành :Nhanh nhẹn 30/48/66 (không đổi)、 Lực tấn công45/105/165( gốc là 90/144/198 giảm xuống )、tốc độ tấn công30/48/66 (không đổi)
  • Kỹ năng không thay đổi
Bội Kích*Ỷ Thiên Kiếm
 • Giá quyển trục 1000 điều chỉnh thành 750,tổng giá  giảm xuống 250
 • Tỷ lệ bội kích từ 2.2 điều chỉnh thành x2/2.2/2.4