Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ĐỒ GIÁM THỦY LĨNH CHÚ

Nhằm tạo điều kiện cho các Tướng Quân nhanh chóng có thể sưu tập cho mình trọn bộ sưu tập Thuỷ Lĩnh Chú. Quân Sư Củ Hành ra mắt tính năng mới Giám Thuỷ Lĩnh Chú giúp các Tướng Quân có thể kích hoạt nhanh những trang bị mình chưa có để tăng điểm thu thập và nhận Huân Chương cao cấp

  • Giám Thuỷ Lĩnh Chú

Mở tính năng Giám Thuỷ Lĩnh Chú và chọn những trang bị chưa thu thập và có thể kích hoạt bằng cách sử dụng nguyên liệu Mảnh Đồ Giám. Sau khi hoàn thành sẽ kích hoạt vĩnh viễn Đồ Gám nhận được điểm thu thập của trang bị mà không cần sở hữu.

Dựa theo cấp độ và thần binh hệ thống sẽ tặng số lượng Mảnh Đồ Giám để hỗ trợ các Tướng Quân có thể dễ dàng kích hoạt được những món trang bị yêu thích của mình trong bộ sưu tập Thuỷ Lĩnh Chú. Ngoài ra các Tướng Quân có thể mua nguyên liệu tại cửa hàng và nhận thưởng từ các hoạt động khác. Tuỳ theo phẩm chất trang bị sẽ tốn số lượng Mảnh Đồ Giám khác nhau để kích hoạt.

Thác Ấn Trang Bị

Đối với các trang bị đang mặc hoặc có trong rương chứa thì có thể tạo ra Đồ Giám của trang bị đó. Đồ Giám có thể ký gửi lên khu giao dịch, người chơi khác có thể sử dụng để kích hoạt trang bị đó trong bộ sưu tập Thuỷ Lĩnh Chú của bản thân.

  • Lưu ý:

+ Sau khi Thác Ấn sẽ tạo ra Đồ Giám của trang bị đó

+ Trang bị Thác Ấn sẽ KHÔNG TIÊU HAO, chỉ tiêu hao nguyên liệu để Thác Ấn

+ Sử dụng Mảnh Đồ Giám có thể kích hoạt trang bị tại Thuỷ Lĩnh Chú tăng điểm thu thập. Không thể sử dụng Đồ Giám nếu trang bị đó đã kích hoạt trong Thuỷ Lĩnh Chú rồi.