Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG THÁNG

08:00 – 23:00 mỗi ngày

27/05/2016 – 31/12/2016

  • Nhân vật cấp độ 2 trở lên mới được phép tham gia
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1:Tích lũy 02 giờ online mỗi ngày (Áp dụng cả 2 phiên bản 2D và 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 02 giờ online mỗi ngày sẽ nhận được.
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
2 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa

Lưu ý:

  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

  • Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

Hoạt động 2: Tích Lũy 03 Trận Thắng mỗi ngày (Áp dụng cả 2 phiên bản 2D và 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 03 Trận Thắng mỗi ngày sẽ nhận được.
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày) 3 Ngày 3 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (1 bàn) (3 ngày) Vĩnh Viễn 3 Khóa
3 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục Vĩnh Viễn 1 Khóa

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

Hoạt động 3: Tích lũy 03 lần vượt ải mỗi ngày (Áp dụng cả 2 phiên bản 2D và 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 03 lần vượt ải mỗi ngày sẽ nhận được.
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày) Vĩnh Viễn 3 Khóa
2 Thẻ EXP x3 (1 bàn) (3 ngày) Vĩnh Viễn 3 Khóa
3 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục Vĩnh Viễn 1 Khóa

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

Hoạt động 4: Tích lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 03 lần mỗi ngày (chỉ dành cho phiên bản 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 03 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng mỗi ngày sẽ nhận được.
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP (3 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Quà Hiệu Ứng Thi Đấu Ngẫu Nhiên (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

Hoạt động 5: Tích lũy đánh Ghép thắng 03 lần mỗi ngày (chỉ dành cho phiên bản 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 03 lần Thắng đánh ghép mỗi ngày sẽ nhận được.
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà Hiệu Ứng Thi Đấu Ngẫu Nhiên (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
2 Mảnh Hiệu Ứng Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
3 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Thẻ Đổi Quan Ấn-Mê (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi