Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Buff người chơi: Vô Song Phản Kích   

Khi Tướng của người chơi bị sát thương, sẽ tạo một làn sóng xung kích về hướng gây sát thương, gây (4800+HP tối đa*8%)
Khi Tướng của người chơi tích lũy trị liệu bằng 8% HP tối đa, thì sát thương sóng xung kích sẽ tăng 4%, tối đa 1000%
Hiệu quả này trong 3 giây chỉ kích hoạt 1 lần

Cơ chế quái: Thiết tỏa liên hoàn 

          Lực tấn công giảm 40%, nhưng tấn công thường sẽ tạo 50% sát thương vượt mức cho đơn vị địch xung quanh

chỉ số quái: Nhược điểm *Sức mạnh

Khi chịu sát thương của tất cả Tướng nhanh nhẹn sẽ giảm 30%, khi chịu sát thương của tất cả Tướng sức mạnh sẽ tăng 30%