Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TOÁI THẦN*HOÀNG MINH PHÁ KHÔNG

Công thức:
 • Bồng Lai Tiên Khí x150
 • Thần Linh Mộc x120
 • Đá Toái Thần x90
 • Huyền Tinh Đĩnh x60
 • Sách Vũ Khí Thần x3
 • Toái Thần*Kim Loan Ảnh x1
 • Quân Lương 3000000

GHÉP VŨ KHÍ KIM TINH VẪN

Lưu ý: Sử dụng Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo  để ghép vũ khí Tinh Vẫn* thành Kim Tinh Vẫn*. Sau khi ghép sẽ kế thừa toàn bộ cấp tinh luyện, luyện hóa, khảm thẻ.

KIM TINH VẪN*ĐỒ LONG ĐAO

Nguyên Liệu:
 • Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo x1
 • Tinh Vẫn*Đồ Long Đao x1

KIM TINH VẪN*NGHỊCH LONG TRẢO

Nguyên Liệu:
 • Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo x1
 • Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo x1

KIM TINH VẪN*HỖN ĐỘN KÍCH

Nguyên Liệu:
 • Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo x1
 • Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích x1

KIM TINH VẪN*MỸ NHÂN LI THƯƠNG

Nguyên Liệu:
 • Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo x1
 • Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ x1