Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Điều kiện tham gia:

Sau khi nhận nhiệm vụ Cứu Nhị Kiều từ nhiệm vụ treo thưởng các Tướng Quân bấm vào nút “Đến” tại giao diện nhiệm vụ để vào phó bản.

  • Tổ đội: Từ 1 - 5 người.
  • Phí tiêu hao: 15.000 Vàng (khởi điểm).
  • Thời gian khiêu chiến: 15 phút/lượt.
  • Cấp độ khởi đầu: level 25.
  • Xác định Thắng: Giải cứu Nhị Kiều

Hướng dẫn tham gia:

  • Chú ý bảo vệ Nhị Kiều
  • Nên sử dụng các tướng phép có sát thương duy trì trên diện rộng hoặc các tướng vật lý có khả năng đánh lan mạnh để nhanh chóng tiêu diệt quái

Phần thưởng:

Hình ảnh khác của phó bản