Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

3Q CỦ HÀNH BIG UPDATE 3D


Hoan nghênh các Tướng Quân 3Q đến với phiên bản "Big Update 3D" với đồ họa mới, công nghệ mới, cách chơi mới. Hàng loạt tính năng, bản đồ và tướng mới sẽ xuất hiện tại phiên bản cập nhất lớn nhất trong năm của 3Q Củ Hành.

Nhằm giúp các Tướng Quân có thể trải nghiệm phiên bản Big update 3D. Quân Sư Củ Hành khai mở Server thử nghiệm Closed Beta - Xóa nhân vật vào ngày 17.09.2015 đến ngày 14.10.2015. Tại Server thử nghiệm này, các tướng quân có thể trải nghiệm hầu hết các tính năng đặc biệt sẽ có tại phiên bản chính thức "Big Update 3D" đồng thời tính năng liên kết giữa hai phiên bản "3Q Củ Hành" và "3Q Củ Hành 3D" cũng sẽ có mặt. Đây là một trong những tính năng đặc biệt giúp các tướng quân có thể chơi cả hai phiên bản 3Q cùng lúc. Thời gia ra mắt chi tiết như sau:

Thời gian ra mắt

    • Closed Beta: Ra mắt server thử nghiệm xóa nhân vật vào ngày 17.09.2015

Closed Beta 3Q Củ Hành phiên bản Big Update 3D (xóa nhân vật sau khi kết thúc sự kiện)

    • Kết thúc Closed Beta: 14.10.2015
    • Open Beta: 14.10.2015

Open Beta 3Q Củ Hành phiên bản Big Update 3D