Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 5: BAO LÌ XÌ CỦ HÀNH

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 17/01/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/02/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Mâm Cỗ Bánh Chưng

- Bước 2: Tích lũy Bao Lì Xì Củ hành

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Bao Lì Xì Củ Hành

Nhận được từ hoạt động Mâm Cỗ Bánh Chưng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.

2 Bao Củ Hành Lộc Phát-Lục  

Nhiệm vụ Tích lũy 100 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lục.

3 Bao Củ Hành Lộc Phát-Lam

Nhiệm vụ Tích lũy 200 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lam.

4 Bao Củ Hành Lộc Phát-Tím  

Nhiệm vụ Tích lũy 400 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Tím.

5 Bao Củ Hành Lộc Phát-Cam  

Nhiệm vụ Tích lũy 600 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Cam.

6 Bao Củ Hành Lộc Phát-Hoàng Kim

 

Nhiệm vụ Tích lũy 800 Bao Lì Xì Củ Hànhnhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Hoàng Kim.

7 Bao Củ Hành Lộc Phát-Ám Kim

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng.

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Ám Kim. 

8 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Bao Lì Xì Củ hành nhận thưởng.

 

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất: Vàng

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

Tích lũy 100 Bao Lì Xì Củ Hành thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Lục

Tích lũy 100 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Bao Lì Xì Củ Hành không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
2 Bao Củ Hành Lộc Phát - Lục Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Lục
Phần thưởng 100% nhận được từ Bao Củ Hành Lộc Phát - Lục
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Bạch Dương   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Lí Nghênh Xuân Điệp (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
2 Kim Ngư-Đỏ (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Bao Lì Xì Củ Hành thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Lam

Tích lũy 200 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Bao Lì Xì Củ Hành không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
1 Bao Củ Hành Lộc Phát - Lam Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Bao Củ Hành Lộc Phát - Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
Củ Hành Kim Ngưu    01 30 Ngày   Khóa
2 Tết Vui Vẻ (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Vận May Khắp Nơi (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
4 Tiến Bộ-Ngọ (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Lí Lam Nguyệt Điệp (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Dạ Nhẫn Báo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 400 Bao Lì Xì Củ Hành thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Tím

Tích lũy 400 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Bao Lì Xì Củ Hành không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bao Củ Hành Lộc Phát-Tím Khóa 
2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Tím
100% nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Song Tử   1 30 Ngày Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Nghênh Xuân Điệp   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Quỷ Diện Bộ Hành Giả (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Bao Lì Xì Củ Hành thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Cam

Tích lũy 600 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Bao Lì Xì Củ Hành không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bao Củ Hành Lộc Phát-Cam  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Cam
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Củ Hành Cự Giải   01 30 Ngày Khóa
2 Kỳ Lân Bay   01 Vĩnh viễn Không khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
2 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
3 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
4 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
5 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
14 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 800 Bao Lì Xì Củ Hành thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Hoàng Kim

Tích lũy 800 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Bao Lì Xì Củ Hành không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Bao Củ Hành Lộc Phát - Hoàng Kim  
2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Hoàng Kim
100% nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Sư Tử 1 Vĩnh viễn Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Lục Vĩ Ngọc Diện (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Điệp Luyến Hoa (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Túi Gấm Tình Nhân   1 180 ngày Không Khóa
11 Túi Vô Địch Chiến Quỷ   1 Mặc định Không Khóa
12 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Mặc định Không Khóa
13 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Kim Lí Nghênh Xuân Điệp (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 1000 Bao Lì Xì Củ Hành thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Ám Kim

Tích lũy 1000 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Bao Lì Xì Củ Hành nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Bao Lì Xì Củ Hành sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Khóa 
 2 Bao Củ Hành Lộc Phát-Ám Kim Khóa 
3 100.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Củ Hành Xử Nữ   30 Ngày  Khóa 
2 Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Sách Phòng Cụ Thần   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng tham gia sự kiện lần 2

Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 100 Bao Lì Xì Củ Hành

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 100 Bao Lì Xì Củ Hành nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bao Củ Hành Lộc Phát-Lục  
2 10.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Lục lần 2
Phần thưởng 100% nhận được từ Bao Củ Hành Lộc Phát - Lục
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Bạch Dương   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Lí Nghênh Xuân Điệp (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
2 Kim Ngư-Đỏ (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 200 Bao Lì Xì Củ Hành

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 200 Bao Lì Xì Củ Hành nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bao Củ Hành Lộc Phát-Lam  
2 20.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 400 Bao Lì Xì Củ Hành

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 400 Bao Lì Xì Củ Hành nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bao Củ Hành Lộc Phát-Tím  
2 40.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Lam lần 2
Phần thưởng 100% nhận được từ Bao Củ Hành Lộc Phát - Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
  Củ Hành Kim Ngưu        
1 Tết Vui Vẻ (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 Vận May Khắp Nơi (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Tiến Bộ-Ngọ (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Lí Lam Nguyệt Điệp (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Dạ Nhẫn Báo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 600 Bao Lì Xì Củ Hành

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 600 Bao Lì Xì Củ Hành nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Bao Củ Hành Lộc Phát- Cam  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Cam lần 2
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Củ Hành Cự Giải   01 30 Ngày Khóa
2 Kỳ Lân Bay   01 Vĩnh viễn Không khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
2 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
3 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
4 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
5 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)   1 180 ngày Không Khóa
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
14 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 800 Bao Lì Xì Củ Hành

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 800 Bao Lì Xì Củ Hành nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bao Củ Hành Lộc Phát- Hoàng Kim  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Hoàng Kim lần 2
100% nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Sư Tử 1 Vĩnh viễn Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Lục Vĩ Ngọc Diện (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Điệp Luyến Hoa (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Túi Gấm Tình Nhân   1 180 ngày Không Khóa
11 Túi Vô Địch Chiến Quỷ   1 Mặc định Không Khóa
12 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Mặc định Không Khóa
13 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Kim Lí Nghênh Xuân Điệp (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 1000 Bao Lì Xì Củ Hành

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 1000 Bao Lì Xì Củ Hành nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Bao Củ Hành Lộc Phát- Ám Kim  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Bao Củ Hành Lộc Phát - Ám Kim lần 2
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Củ Hành Xử Nữ        
2 Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Sách Phòng Cụ Thần   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Hình ảnh phần thưởng

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Lục Vĩ Ngọc Diện

Điệp Luyến Hoa

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm

Kim Lí Nghênh Xuân Điệp

Kim Ngư Đỏ

Dạ Nhẫn Báo

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)