Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: MÂM CỖ BÁNH CHƯNG

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 17/01/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/02/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Bánh Chưng

- Bước 2: Mua Mâm Vàng

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Bánh Chưng + 1 Mâm Vàng = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmMinh họaNguồn gốcGhi chú
1 Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến), Bản đồ Vượt Ải (Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn nhận được được 3 Bánh Chưng, 3 Bánh Tét và 3 Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân nhận được 2 Bánh Chưng, 2 Bánh Tét và 2 Túi Phúc Tân Xuân.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ

- Đạt cấp B trở lên khi treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ nhận được 1 Bánh Chưng, 1 Bánh Tét và 1 Túi Phúc Tân Xuân.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
4 Bánh Chưng

- Có từ Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn, Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân, Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

5 Mâm Vàng

- Dùng để đặt Bánh Chưng

- Mua từ Củ Hành Shop giá 20 Củ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

(**)Sau 6h00 ngày 28/02/2014 sẽ không thể sử dụng Mâm Vàng kết hợp với Bánh Chưng để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Bao Lì Xì Củ Hành 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không khóa
2 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
3 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
4 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
5 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
6 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
7 Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
8 Túi Gấm Tình Nhân   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Thẻ Lạc Tiến 1 Mặc định Không Khóa
11 Thẻ Thái Văn Cơ   1 Mặc định Không Khóa
12 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn Không Khóa
13 Lôi Đình Nộ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Long Ngâm Phủ*Long Lân Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 Vĩnh viễn Khóa
19 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Mặc định Không Khóa
20 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
21 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Mặc định Khóa
22 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
23 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
24 Hộp Băng Tuyết Bảo Đồ    1  Mặc định  Khóa
25 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Mặc định Không Khóa
26 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
27 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không khóa
28 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
29 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 Mặc định Không Khóa
30 Đá tinh luyện-Cam 1 Mặc định Không Khóa
31 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
32 Trang Sách Vũ Khí Truyền Thuyết   1 Mặc định Không Khóa
33 Trang Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết   1 Mặc định Không Khóa
34 Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ   1 Mặc định Khóa
35 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày)   1 Mặc định Không Khóa
36 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Mặc định Không Khóa
37 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
38 Túi Gấm Kim 1 Mặc định Khóa
39 Tăng Rớt Bảo   1 Mặc định Khóa
40 Loa nhỏ-Đỏ 1 Mặc định Khóa
41 Túi Bách Bảo 1 Mặc định Khóa
42 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Khóa
43 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Mặc định Khóa
44 Bao Củ Hành-Cam 2 1 Mặc định Khóa
45 Bao Củ Hành-Cam 3 1 Mặc định Khóa
46 Bao Củ Hành-Cam 4 1 Mặc định Khóa
47 Bao Củ Hành-Cam 5 1 Mặc định Khóa
48 Đá May Mắn 1 Mặc định Không Khóa
49 Thẻ Thủ Hộ 1 Mặc định Không Khóa
50 Thẻ tích lũy x 2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
51 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
52 Đá tinh luyện-Tím 1 Mặc định Không Khóa
53 Kính Phóng To-Siêu 1 Mặc định Không khóa
54 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
55 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
56 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
57 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
58 Tích Lũy Hoàn-Lục   1 Mặc định Không Khóa
59 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
60 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
61 Binh Sĩ 1 Mặc định Không Khóa
62 Quân Lương 1 Mặc định Không Khóa
63 Lệnh Bài Thần Binh 1 Không thời hạn Không Khóa
64 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)   1 Mặc định Không Khóa
65 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Thái Văn Cơ

Lạc Tiến

Điêu Thuyền Quan Ấn

Lôi Đình Nộ

Long Ngâm Phủ - Long Lân Thuẫn

Lôi Quang Kích

Viêm Long Cốt Cung

Bí Ảnh Không Thiểm

Phần thưởng trong Túi Gấm Kim

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: