Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: MÂM CỖ BÁNH TÉT

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 17/01/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/02/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Bánh Tét

- Bước 2: Mua Mâm Bạc

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Bánh Tét + 1 Mâm Bạc = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến), Bản đồ Vượt Ải (Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn nhận được được 3 Bánh Chưng, 3 Bánh Tét và 3 Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân nhận được 2 Bánh Chưng, 2 Bánh Tét và 2 Túi Phúc Tân Xuân.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ

- Đạt cấp B trở lên khi treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ nhận được 1 Bánh Chưng, 1 Bánh Tét và 1 Túi Phúc Tân Xuân.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
4 Bánh Tét

- Có từ Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn, Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân, Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

5 Mâm Bạc

- Dùng để đặt Bánh Tét

- Mua từ Củ Hành Shop giá 04 Củ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Nhận Mâm Bạc miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, mỗi ngày chỉ nhận 10 Mâm Bạc.

(*) Tất cả các nguyên liệu đều  có hạn sử dụng trong 30 ngày.

(**) Sau 6h00 ngày 28/2/2014 sẽ không thể sử dụng Mâm Bạc kết hợp với Bánh Tét để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hộp Mứt   1 30 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hỷ Khí (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
2 Cánh Phượng Hoàng (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
3 Thiết Huyết Chiến Mã (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
4 Tiến Bộ-Ngọ (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng   1 14 ngày Khóa
6 Năm Mới Vui Vẻ (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
7 Cung Hỷ Phát Tài (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
8 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lam   1 Mặc định Khóa
10 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
11 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
12 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
14 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
15 Hoa Tươi   1 Mặc định Khóa
16 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
19 Thẻ Băng Đặc Chế Mã    1 Mặc định Khóa
20 Thẻ Ngựa Thành Troy   Mặc định Khóa
21 Bình Lục   1 Mặc định Khóa
22 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
23 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
24 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
25 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
26 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
27 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
28 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
29 Trứng Gà   1 Mặc định Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa
Phần thưởng tiêu hao 400 Hộp Mứt

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 400 Hộp Mứt sẽ nhận được 1 Củ Hành Thiên Bình. Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Thiên Bình   1 30 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Cánh Phượng Hoàng

Thiết Huyết Chiến Mã