Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 6: PHÚC LỘC ĐẦU NĂM

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 17/01/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/02/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Người chơi khi tham gia Bản đồ Đấu Trường ( Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến), Bản đồ Vượt Ải (Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố) điểm B trở lên sẽ nhận được 1 Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn. Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn nhận được 3 Bánh Chưng, 3 Bánh Tét và 3 Túi Phúc Tân Xuân.

Người chơi khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song) điểm B trở lên sẽ nhận được 1 Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân. Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân nhận được 2 Bánh Chưng, 2 Bánh Tét và 2 Túi Phúc Tân Xuân.

Người chơi khi treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược) điểm B trở lên sẽ nhận được 1 Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ. Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ nhận được 1 Bánh Chưng, 1 Bánh Tét và 1 Túi Phúc Tân Xuân.

- Bước 2: Mở Túi Phúc Tân Xuân nhận được các chữ để ghép.

- Bước 3: Ghép thành các chữ có ý nghĩa An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý và nhận thưởng.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
2 Túi Phúc Tân Xuân

- Có từ Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn, Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân, Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3 Chữ [An]

- Từ Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4 Chữ [Khang]

- Từ Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5 Chữ [Thịnh]

- Từ Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
6 Chữ [Vượng]

- Từ Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
7 Chữ [Vạn]

- Từ Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4 Chữ [Sự]

- Từ Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
7 Chữ [Như]

- Từ Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4 Chữ [Ý]

- Từ Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
9 Bao Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi 4 chữ: [An] + [Khang] + [Thịnh] + [Vượng]

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
10 Rương Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi 4 chữ: [Vạn] + [Sự] + [Như] + [Ý] + 01 Mâm Vàng

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 4 chữ An-Khang-Thịnh-Vượng:

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 4 vật phẩm [An] + [Khang] + [Thịnh] + [Vượng]”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bao Củ Hành Phát Tài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Bao Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 4 chữ Van-Sự-Như-Ý + 1 Mâm Vàng:

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 4 vật phẩm [Vạn] + [Sự] + [Như] + [Ý] + 1 Mâm Vàng nhận được Rương Củ Hành Phát Tài", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01   Mặc định Vật phẩm khóa 
2 Rương Củ Hành Phát Tài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Rương Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Song Ngư    1 30 ngày   Khóa
2 Túi Gấm Tình Nhân   Mặc định  Không khóa 
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
4 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
5 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
6 Túi Tử Kim    1 Mặc định Khóa
7 Túi Gấm Kim    1 Mặc định Khóa
8 Túi Bách Bảo    1 Mặc định Khóa
9 Bao Củ Hành-Cam 1    1 Mặc định Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Lam    1 Mặc định Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Cam   1 Mặc định Khóa
12 Hoa Tươi 5 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Quần Hùng (ngẫu nhiên)

Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Bao Củ Hành Hoàng Kim -1


Túi Gấm Kim

Túi Bách Bảo

Bao Củ Hành Cam 1