Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: THU THẬP BÁNH TÉT

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 17/01/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/02/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Bánh Tét theo 02 cách:

  • Cách 1: Có từ Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn, Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân hoặc Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ.
  • Cách 2: Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến), Bản đồ Vượt Ải (Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn nhận được được 3 Bánh Chưng, 3 Bánh Tét và 3 Túi Phúc Tân Xuân

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân nhận được 2 Bánh Chưng, 2 Bánh Tét và 2 Túi Phúc Tân Xuân.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ

- Đạt cấp B trở lên khi treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược).

- Mở Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ nhận được 1 Bánh Chưng, 1 Bánh Tét và 1 Túi Phúc Tân Xuân.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
4 Bánh Tét

- Có từ Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Lớn, Quà Củ Hành Thi Đấu Tân Xuân, Quà Củ Hành Phó Bản Tân Xuân-Nhỏ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Tét

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Tét nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Tét bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Ma Kết   1 30 ngày Khóa
2 Hoa Mai   1 30 ngày Khóa
3 Đọa Lạc Dực (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Tử Điện Chiến Mã (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Bánh Tét và 1 Hoa Mai

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Tét và 1 Hoa Mai nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Tét và 1 Hoa Mai bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Bảo Bình   1 30 ngày Khóa
2 22.500 Điểm Tích Lũy  - - - -
3 Thỏ Mơ Mộng-Túi (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Hắc Ám Tử Kỵ (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Hắc Ám Tử Kỵ