Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HẠT GIỐNG ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 01/05/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 29/05/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10).
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn nhận được:
  • Hạt Giống Đặc Biệt*2
  • Hạt Giống Thường*2
  • Túi Ngũ Cốc*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ nhận được:
  • Hạt Giống Đặc Biệt*1
  • Hạt Giống Thường*1
  • Túi Ngũ Cốc*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hạt Giống Đặc Biệt
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Bình Nước Đặc Biệt từ Cửa Hàng nhận được Cây Giống Đặc Biệt và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bình Nước Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Hạt Giống Đặc Biệt hoặc ghép chữ: MỪNG – GIỖ - TỔ - MÙNG 10/3  để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Hạt Giống Đặc Biệt
+ 3Q Củ Hành
Bình Nước Đặc Biệt
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 29/05/2015 sẽ không thể sử dụng Bình Nước Đặc Biệt kết hợp với Hạt Giống Đặc Biệt để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngThời hạnTính chất
3Q Củ Hành
Cây Giống Đặc Biệt
1 30 ngày khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
4 Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thần Mô*Đông Tây (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán Đồ 5 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Băng Tuyết Thán Đồ 6 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đấu Thần Chấn Thiên Kích 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Cánh Vàng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Lợn Rừng Vàng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn) 1 15 Ngày Khóa
16 888 Củ Khóa 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Khóa
18 300 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
19 Hội viên VIP (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
20 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
21 Loa Nhỏ-Đỏ (10 cái) 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Khóa
26 50 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
27 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 07 ngày Khóa
28 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
31 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Lệnh Bài Thần Binh 1 07 ngày Khóa
36 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Kính Phóng To-Siêu 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Đá Tinh Luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
49 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thần Mô*Đông Tây (Vĩnh viễn)

3Q Củ HànhChân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lợn Rừng Vàng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Cánh Vàng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)