Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HẠT GIỐNG THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 01/05/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 29/05/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10).
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn nhận được:
  • Hạt Giống Đặc Biệt*2
  • Hạt Giống Thường*2
  • Túi Ngũ Cốc*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ nhận được:
  • Hạt Giống Đặc Biệt*1
  • Hạt Giống Thường*1
  • Túi Ngũ Cốc*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hạt Giống Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 5 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Bình Nước Thường từ Cửa hàng nhận được Cây Giống Thường và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bình Nước Thường
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 4 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Hạt Giống Thường hoặc ghép Ngũ Cốc Loại 1 + Ngũ Cốc Loại 2 + Ngũ Cốc Loại 3 + Ngũ Cốc Loại 4 để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Cây Giống Thường
 • Nguồn gốc: Hạt Giống Thường.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Tiêu hao 270 Cây Giống Thường nhận được Nho*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Hạt Giống Thường
+ 3Q Củ Hành
Bình Nước Thường
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 29/05/2015 sẽ không thể sử dụng Bình Nước Thường kết hợp với Hạt Giống Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng mở Hạt Giống Thường nhận được

Chắc chắn nhận được
Vật phẩmHình ảnhSố lượngTính chất
Cây Giống Thường 3Q Củ Hành 1
30 ngày, khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 3Q Củ Hành 1 15 ngày Khóa
2 Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
3 Thú Ảo (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
4 Cóc Chùy Chùy (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 3Q Củ Hành 1 14 ngày Khóa
6 Túi Thời Trang Hấp Dẫn 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
7 Mã Đại Quan Ấn (7 ngày) 3Q Củ Hành 1 7 Ngày Khóa
8 Đại Xà Hoàn (Đài) (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
9 Bộ Mèo Trộm (Bài) (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
10 Châu Báu Tặc Miêu (Sức) (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
11 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Đá Tinh Luyện-Lam 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Lục 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
14 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
15 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 3 Ngày Khóa
16 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 3 Ngày Khóa
17 Hội viên VIP (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Hoa Tươi 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Đá Tinh Luyện-Trắng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
23 Cành Tùng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Da Nhẹ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Ngân Khoáng Thạch 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Đồng Khoáng Thạch 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Cành Liễu 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Da Nhỏ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Trứng Gà 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Cây Giống Thường nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Nho*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy