Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP HẠT GIỐNG ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 01/05/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 29/05/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Táo
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Hạt Giống Đặc Biệt.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Hạt Giống Đặc Biệt trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Dâu
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Hạt Giống Đặc Biệt

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Táo*1
(30 ngày, khóa)

8.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Băng Nhẫn Báo (7 ngày)
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Medusa Ngưng Thị (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Hạt Giống Đặc Biệt và 1 Táo

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Dâu*1
(30 ngày, khóa)

16.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phượng Vũ Cửu Thiên (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)