Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP HẠT GIỐNG THƯỜNG

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 01/05/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 29/05/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Xoài
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Hạt Giống Thường.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Hạt Giống Thường trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Cam.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Hạt Giống Thường

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Xoài*1
(30 ngày, khóa)

7.500 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Huyết Phiên Thú (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Huyết Hồng Thiên Sứ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Hạt Giống Thường và 1 Xoài

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Cam*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Quỉ Diện Tật Phong Giả II (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ác Long Quỉ Dực (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)