Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

BÍ NGÔ VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/10/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 26/11/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10), Củ Hành IMBA, Hoa Dung Chiến 7vs7.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Thánh Móc Đại Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Phong Ấn Tháp
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn nhận được:
  • Bí Ngô Vàng*2
  • Bí Ngô Thường*2
  • Hộp Kẹo Ma Quái*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ nhận được:
  • Bí Ngô Vàng*1
  • Bí Ngô Thường*1
  • Hộp Kẹo Ma Quái*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Bí Ngô Vàng
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Nến Vàng từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Halloween Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Nến Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Bí Ngô Vàng hoặc ghép Kẹo Ma Quái-Lục + Kẹo Ma Quái-Lam + Kẹo Ma Quái-Tím + Kẹo Ma Quái-Vàng  để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Bí Ngô Vàng
+ 3Q Củ Hành
Nến Vàng
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 23h59 ngày 26/11/2015 sẽ không thể sử dụng Nến Vàng kết hợp với Bí Ngô Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngTính chất
3Q Củ Hành
Thiệp Halloween Vàng
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Sách Chế Tạo Bộ Kiêu Hùng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Rương Trang Bị Chí Tôn 1 Vĩnh viễn Khóa
3 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
4 Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Đấu Thần Chấn Thiên Kích 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Phỉ Thúy Linh Hồ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Hồn Quy Vũ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Khóa
14 Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Khóa
15 Trang Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh viễn Khóa
16 Mảnh Câu Hồn Thủy Tinh 1 Vĩnh viễn Khóa
17 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 333 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
19 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
21 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
22 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
26 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Khóa
27 50 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
28 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
29 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
31 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Thảo Phạt Lệnh 1 15 Ngày Khóa
37 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
38 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Ngọc Thân Mật 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Đá Tinh Luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
49 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)

Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn)

Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)

Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn)

Hồn Quy Vũ (Vĩnh viễn)

Rương Trang Bị Chí Tôn

Túi Trang Bị Thần Hoàng