Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP HALLOWEEN VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/10/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 26/11/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp Halloween Vàng
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Bí Ngô Vàng sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Thiệp Halloween Vàng nhận được các Hộp Quà Halloween.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11 + 1000 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Thiệp Halloween Vàng nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Thiệp Halloween Vàng thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Thiệp Halloween Vàng

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Halloween-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Hàn Ngọc Trảo*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Bành Bành (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lợn Rừng Vàng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Vàng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Lần 1: Tích lũy 100 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11 trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Lục*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Halloween-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam-1*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*10
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Viêm Ma Bảo Bảo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thanh Long Tinh Tinh*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Phá Thiên*Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Thiên*Liệt Không Chu Tước Trảo (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Thiên*Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11 trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Lam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Halloween-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*10
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tình Nhân Tuyệt Vời (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Thiệp Halloween Vàng

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11 trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được  vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Tím*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Halloween-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Mặc Văn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Phong Ma Vũ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vua Gấu Bưu Chính*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Liên (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Giới (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Giáp (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Thủ (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Ngoa (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Đai (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11 trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Cam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Halloween-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thảo Phạt Lệnh*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Liên (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Giới (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Khải (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Thủ (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Ngoa (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Đai (Vĩnh Viễn) *1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11 trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Halloween-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*4
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thảo Phạt Lệnh*10
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Thế Tử*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Jiraiya (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tiêu hao 1000 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11 trong hành trang + Tích lũy đủ 1000 Thiệp Halloween Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Halloween-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Halloween-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Cam*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chổi Phù Thủy *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng *5
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thảo Phạt Lệnh *20
(30 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Hoàng Tuyền Thiên Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Mở Túi Trang Bị Thế Tử Nhận Được

Vật Phẩm Số lượng Thời hạn Tính chất Hình ảnh
Thế Tử Giáp (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thế Tử Thủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thế Tử Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thế Tử Đai (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Nhẫn Thế Tử (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thế Tử Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng

Hoàng Tuyền Thiên Sư

Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)

Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn)
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Tình Nhân Tuyệt Vời (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Mặc Văn (Vĩnh viễn)

Phong Ma Vũ (Vĩnh viễn)

Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (Vĩnh viễn)

Vua Gấu Bưu Chính (Vĩnh viễn)

Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)

Thảm Bay Ba Tư (Vĩnh viễn)

Jiraiya (Vĩnh viễn)

Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn)

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

Phá Không (Vĩnh Viễn)

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

Viêm Ma Bảo Bảo

Thanh Long Tinh Tinh