Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

VŨ HỘI HÓA TRANG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/10/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 26/11/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Nón Phù Thủy
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bí Ngô Vàng 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Mặt Nạ Phù Thủy
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bí Ngô Bạc 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Áo Phù Thủy
 • Nguồn gốc: Quà 270 Thiệp Halloween Bạc
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chổi Phù Thủy
 • Nguồn gốc: Hộp Quà Halloween-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Nón Phù Thủy+ 1 Mặt Nạ Phù Thủy+ 1 Áo Phù Thủy
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Chổi Phù Thủy+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Nón Phù Thủy+ 1 Mặt Nạ Phù Thủy+ 1 Áo Phù Thủy + 1 Chổi Phù Thủy+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Nón Phù Thủy + 1 Mặt Nạ Phù Thủy + 1 Áo Phù Thủy

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Quà Hóa Trang-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy (7 ngày)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Băng Giám Kích*1
(Vĩnh Viễn, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng  (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến  (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm(30 ngày) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Chổi Phù Thủy + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Quà Hóa Trang -Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Mở Quà Hóa Trang-Hoàng Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Lam(Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 7 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
2 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Túi Trang Bị Thế Tử 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Chu Tước (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Jiraiya (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Nón Phù Thủy + 1 Mặt Nạ Phù Thủy + 1 Áo Phù Thủy + 1 Chổi Phù Thủy + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Quà Hóa Trang-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Quà Hóa Trang-Ám Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 3Q Củ Hành 3 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
2 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hoàng Tuyền Thiên Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng

Hoàng Tuyền Thiên Sư


Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)

Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn)

Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)


Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)


Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)

Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)

Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)


Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Jiraiya (Vĩnh viễn)

Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn)

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

Phá Không (Vĩnh Viễn)

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)