Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động 6: Cổ Động World Cup 2014

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: 6h00 ngày 31/05/2014.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 26/06/2014.
 • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Người chơi đạt cấp B trở lên khi tham gia các bản đồ bên dưới sẽ nhận được 01 Túi World Cup 2014-Lớn hoặc 01 Túi World Cup 2014-Nhỏ.

Yêu cầu: Đạt cấp B trở lên khi tham gia các bản đồ
Đấu TrườngChiến trườngVượt ảiKhiêu chiến BossTreo máy
 • Tam Quốc Vô Song
 • Tam Quốc Chí
 • Quan Độ 10vs10
 • Thi Đấu Với Máy 5vs5.
 • Đại Loạn Chiến.
 • Tào Tháo Lưu Vong
 • Trần Lưu Khởi Binh
 • Hổ Lao Quan Chiến
 • Hạ Phì Chiến
 • Thảo Phạt Viên Thuật
 • Giang Đông Bình Định Chiến.
 • Quản Hợi
 • Trương Giác
 • Viêm Đế
 • Hoa Hùng
 • Đổng Trác
 • Lữ Bố
 • Nghiêm Bạch Hổ
 • Chiến Hoàng Cân
 • Hoàng Cân Xâm Lược
Nhận: Túi World Cup 2014-Lớn Nhận: 01 Túi World Cup 2014-Nhỏ

- Bước 2: Mở Túi World Cup 2014-Lớn hoặc Túi World Cup 2014-Nhỏ nhận được Túi Thi Đấu World Cup 2014.

- Bước 3: Mở Túi Thi Đấu World Cup 2014 ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 món trang bị cổ vũ: Áo Cổ Vũ - Găng Tay Cổ Vũ - Nón Cổ Vũ - Trống Cổ Vũ - Kèn Cổ Vũ. Thu thập theo yêu cầu và nhận thưởng.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Quân Thi Đấu World Cup 2014

- Có từ Túi World Cup 2014-Lớn hoặc Túi World Cup 2014-Nhỏ.

- Không khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím.

- Thời hạn: 30 ngày.

2  
Áo Cổ Vũ

- Từ Túi Quân Thi Đấu World Cup 2014

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: Vĩnh viễn

3  
Găng Tay Cổ Vũ

- Từ Túi Quân Thi Đấu World Cup 2014

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: Vĩnh viễn

4  
Nón Cổ Vũ

- Từ Túi Quân Thi Đấu World Cup 2014

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: Vĩnh viễn

5  
Trống Cổ Vũ

- Từ Túi Quân Thi Đấu World Cup 2014

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: Vĩnh viễn

6  
Kèn Cổ Vũ

- Từ Túi Quân Thi Đấu World Cup 2014

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: Vĩnh viễn

7  
Bao Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi 3 món tranh bị: 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

8
Hộp Quà Cổ Vũ

- Nhiệm vụ đổi: 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ + 1 Trống Cổ Vũ + 12 Quả Bóng Bạc.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

9
Rương Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi: 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ + 1 Trống Cổ Vũ + 1 Kèn Cổ Vũ + 1 Quả Bóng Vàng

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bao Củ Hành Phát Tài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Bao Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ + 1 Trống Cổ Vũ + 12 Quả Bóng Bạc

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ + 1 Trống Cổ Vũ + 12 Quả Bóng Bạc", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hộp Quà Cổ Vũ 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Hộp Quà Cổ Vũ
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Hộp Quà Cổ Vũ
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 60 ngày   Khóa
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   Mặc định  Không khóa 
3 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2   1 Mặc định Khóa
4 Thẻ Hàn Nguyệt Ngọc Thố 1 Mặc định Khóa
5 Thẻ Kho Báu Hoàng Cân   1 Mặc định Khóa
6 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 Mặc định Khóa
7 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng    1 Mặc định Khóa
8 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh    1 Mặc định Khóa
9 Túi Quà Hoàng Kim    1 Mặc định Khóa
10 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày)    1 Mặc định Khóa
11 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày)   1 Mặc định Khóa
12 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 5 Mặc định Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ +1 Kèn Cổ Vũ + 1 Quả Bóng Vàng

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 1 Áo Cổ Vũ + 1 Găng Tay Cổ Vũ + 1 Nón Cổ Vũ + 1 Kèn Cổ Vũ + 1 Quả Bóng Vàng", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

- Mỗi ngày nhận tối đa 10 lần

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01   Mặc định Vật phẩm khóa 
2 Rương Củ Hành Phát Tài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Rương Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Song Ngư    1 60 ngày   Khóa
2 Túi Gấm Tình Nhân   Mặc định  Không khóa 
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
4 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
5 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
6 Túi Tử Kim    1 Mặc định Khóa
7 Túi Gấm Kim    1 Mặc định Khóa
8 Túi Bách Bảo    1 Mặc định Khóa
9 Bao Củ Hành-Cam 1    1 Mặc định Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Lam    1 Mặc định Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Cam   1 Mặc định Khóa
12 Hoa Tươi 5 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Quần Hùng (ngẫu nhiên)

Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Bao Củ Hành Hoàng Kim -1


Túi Gấm Kim

Túi Bách Bảo

Bao Củ Hành Cam 1