Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động 7: Cuồng Nhiệt Cùng Fuleco

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 31/05/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/06/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 6 - World Cup 2014 - Cùng 3Q Đến Brazil

- Bước 2: Thu thập các vật phẩm World Cup 2014: Vé Xem Thi Đấu + Lịch Thi Đấu Worl Cup 2014 + Quả Bóng Brazuca + Thú Bông Fuleco và Củ Hành Song Ngư.

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Vé Xem Thi Đấu

- Có từ hoạt động Thu Thập Cup Bạc

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Lịch Thi Đấu World Cup 2014

- Có từ hoạt động Thu Thập Cup Vàng.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Quả Bóng Brazuca

- Có từ hoạt động Cup Bạc.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
Thú Bông Fuleco

- Có từ hoạt động Thu Thập Huy Chương World Cup 2014 lần 1

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Quà Lưu Niệm 2014-Cam

- Có từ nhiệm vụ đổi 1 Vé Xem Thi Đấu + 1 Lịch Thi Đấu World Cup 2014 + 1 Quả Bóng Brazuca.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Quà Lưu Niệm 2014-Hoàng Kim

- Có từ Nhiệm vụ đổi 1 Thú Bông Fuleco + 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Quà Lưu Niệm 2014-Ám Kim

- Có từ Nhiệm vụ đổi 1 Vé Xem Thi Đấu + 1 Lịch Thi Đấu World Cup 2014 + 1 Quả Bóng Brazuca + 1 Thú Bông Fuleco + 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Vé Xem Thi Đấu + 1 Lịch Thi Đấu Worl Cup 2014 + 1 Quả Bóng Brazuca + 1 Thú Bông Fuleco + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Quà Lưu Niệm 2014-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Quà Lưu Niệm 2014-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Quà Lưu Niệm 2014-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Mặc định Không Khóa
4 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Mặc định Không Khóa
5 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Côn Lôn Xà Vương (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Thú Bông Fuleco + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Quà Lưu Niệm 2014-Hoàng Kim   01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Quà Lưu Niệm 2014-Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)    Vĩnh viễn  Không khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày) 1 180 ngày Không khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
 6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Côn Lôn Xà Vương (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Mộc*Viên Mộc Tôn (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
10 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 U Ám Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Ánh Sáng Và Bóng Tối (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Vé Xem Thi Đấu + 1 Lịch Thi Đấu Worl Cup 2014 + 1 Quả Bóng Brazuca

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Quà Lưu Niệm 2014-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Quà Lưu Niệm 2014-Cam
100% nhận được từ Quà Lưu Niệm 2014-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá Tinh Luyện-Tím   05 Mặc định Không Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Không Khóa
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Không Khóa
4 Hoa Tươi   05 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được từ Quà Lưu Niệm 2014-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hỷ Khí (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
7 Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
8 Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
9 Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   01  Vĩnh viễn Không khóa
10 Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    01 Vĩnh viễn Không khóa
11 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
12 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
13 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
14 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
15 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày) 1 180 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Côn Lôn Xà Vương

Mộc*Viên Mộc Tôn

Phệ Thần Dực

U Ám Dạ Nhẫn Báo

Ánh Sáng Và Bóng Tối

Thông số của Ma Tuyền Linh Thạch Liên

Thông số của Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch

Phần thưởng Túi Châu Mục

Phần thưởng Túi Thái Thú

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút vĩnh viễn

Đổng Quân Ô Bàn Phủ vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Kim Cung vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Lang Nha vĩnh viễn

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát vĩnh viễn

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Đấu Thần Chấn Thiên Kích

Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)