Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động 3: Cup Bạc

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 31/05/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/06/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Cup Bạc.

- Bước 2: Mua Quả Bóng Bạc.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Quả Bóng Bạc nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Cup Bạc + 1 Quả Bóng Bạc = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi World Cup 2014-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Túi World Cup 2014-Lớn nhận được: 2 Cúp Vàng, 2 Cúp Bạc và 2 Túi Trang Phục Cổ Vũ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi World Cup 2014 -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi World Cup 2014 -Nhỏ nhận được: 1 Cúp Vàng, 1 Cúp Bạc, 1 Túi Trang Phục Cổ Vũ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Cup Bạc

- Nhận được từ Túi World Cup 2014-Lớn.

- Nhận được từ Túi World Cup 2014-Nhỏ.

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Quả Bóng Bạc

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 4 Củ.

 

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím 

- Thời hạn: 60 ngày

- Nhận miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, 10 Quả Bóng Bạc/ngày.

5  
Bông Cổ Vũ

- Nhận được từ nhiệm vụ Cup Bạc.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

(*) Sau 6h00 ngày 27/6/2014 sẽ không thể sử dụng Quả Bóng Bạc kết hợp với Cúp Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi mở Cup Bạc
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bông Cổ Vũ   1 30 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Phượng Hoàng Khấp Thế 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Ma Pháp*Nộ Trảm (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Thỏ Mơ Mộng-Túi (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
6 Thiên Hạ Đệ Nhất (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
7 Thiên Hạ Đệ Nhất (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
8 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Mặc định Khóa
10 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
12 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
13 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
14 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
15 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
16 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
19 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
20 Thẻ Điểm Điểm 1 Mặc định Khóa
21 Bình Lục 1 Mặc định Khóa
22 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
23 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
24 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
25 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
26 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
27 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
28 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng   1 Mặc định Khóa
29 Trứng Gà   1 Mặc định Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa
Phần thưởng tiêu hao 270 Bông Cổ Vũ

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 270 Bông Cổ Vũ sẽ nhận được 1 Quả Bóng Brazuca - Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Quả Bóng Brazuca   1 30 ngày Khóa