Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động 1: Cup Vàng

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 31/05/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/06/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Cup Vàng.

- Bước 2: Mua Quả Bóng Vàng.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Cup Vàng nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Cup Vàng + 1 Quả Bóng Vàng = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi World Cup 2014-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Túi World Cup 2014-Lớn nhận được: 2 Cúp Vàng, 2 Cúp Bạc và 2 Túi Trang Phục Cổ Vũ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi World Cup 2014 -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi World Cup 2014 -Nhỏ nhận được: 1 Cúp Vàng, 1 Cúp Bạc, 1 Túi Trang Phục Cổ Vũ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Cúp Vàng

- Nhận được từ Túi World Cup 2014-Lớn.

- Nhận được từ Túi World Cup 2014-Nhỏ.

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Quả Bóng Vàng  

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 20 Củ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Hoàng Kim

- Thời hạn: 30 ngày

 

- Hoặc nhận từ Nhiệm Vụ Ngày Lễ.

5  
Huy Chương World Cup 2014

- Nhận được từ hoạt động Cup Vàng.

- Thời hạn: 30 ngày

(*) Sau 6h00 ngày 27/6/2014 sẽ không thể sử dụng Quả Bóng Vàng kết hợp với Cúp Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
2 Huy Chương World Cup 2014   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không khóa
2 Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
3 Vuốt Hồng Ngọt Ngào (Vĩnh viễn)  1 Vĩnh viễn  Không khóa
4 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
5 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
6 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
7 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
8 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
9 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Túi Gấm Tình Nhân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn Không Khóa
12 Túi Thái Thú Vĩnh viễn Không Khóa
13 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Vĩnh viễn Không khóa
14 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh viễn Không khóa
15 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày) 7 ngày Không Khóa
18 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Khóa
19 Hộp Băng Tuyết Bảo Đồ    1  Vĩnh viễn  Khóa
20 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
21 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
22 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Vĩnh viễn Không khóa
23 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4  1 Vĩnh viễn Khóa
24 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
25 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
26 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
27 Túi Gấm Kim   1 Vĩnh viễn Khóa
28 Túi Bách Bảo   1 Vĩnh viễn Khóa
29 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Khóa
30 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Không Khóa
31 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
32 Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ   1 Vĩnh viễn Khóa
33 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Vĩnh viễn Không khóa
34 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
35 Đá tinh luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
36 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
37 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
38 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)  1 Vĩnh viễn Không khóa
40 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 30 ngày Khóa
41 Bao Củ Hành-Cam 4   1 Vĩnh viễn Khóa
42 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
43 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
44 Tích Lũy Hoàn-Lục   1 Vĩnh viễn Không Khóa
45 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
46 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
48 Quân Lương 1 Vĩnh viễn Không Khóa
49 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

Vuốt Hồng Ngọt Ngào (Vĩnh viễn)

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Điêu Thuyền Quan Ấn

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: