Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động 5: Thu Thập Cup Bạc

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 31/05/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/06/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Cup Bạc

- Bước 2: Tích lũy Cup Bạci.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi World Cup 2014-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Túi World Cup 2014-Lớn nhận được: 2 Cúp Vàng, 2 Cúp Bạc và 2 Túi Trang Phục Cổ Vũ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi World Cup 2014 -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi World Cup 2014 -Nhỏ nhận được: 1 Cúp Vàng, 1 Cúp Bạc, 1 Túi Trang Phục Cổ Vũ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Cup Bạc

- Nhận được từ Túi World Cup 2014-Lớn.

- Nhận được từ Túi World Cup 2014-Nhỏ.

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Quả Bóng Bạc

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 4 Củ.

 

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím 

- Thời hạn: 60 ngày

- Nhận miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, 10 Quả Bóng Bạc/ngày.

5  
Bông Cổ Vũ

- Nhận được từ nhiệm vụ Cup Bạc.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

(*) Sau 6h00 ngày 27/6/2014 sẽ không thể sử dụng Quả Bóng Bạc kết hợp với Cúp Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Cup Bạc

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Cup Bạc nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Cup Bạc bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Đập Cổ Vũ   1 30 ngày Khóa
3 Lá Vàng Tĩnh Mặc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Thần Thú Kỳ Lân (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Cup Bạc và 1 Đập Cổ Vũ

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Cup Bạc và 1 Đập Cổ Vũ nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Cup Bạc và 1 Đập Cổ Vũ bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy  - - - -
2 Vé Xem Thi Đấu   1 30 ngày Khóa
3 Thú Ảo (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Viêm Ma Dực (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Thần Thú Kỳ Lân

Viêm Ma Dực