Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động 4: Thu Thập Cup Vàng

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 31/05/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/06/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Cup Vàng.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi World Cup 2014-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Túi World Cup 2014-Lớn nhận được: 2 Cúp Vàng, 2 Cúp Bạc và 2 Túi Trang Phục Cổ Vũ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi World Cup 2014 -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi World Cup 2014 -Nhỏ nhận được: 1 Cúp Vàng, 1 Cúp Bạc, 1 Túi Trang Phục Cổ Vũ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Cúp Vàng

- Nhận được từ Túi World Cup 2014-Lớn.

- Nhận được từ Túi World Cup 2014-Nhỏ.

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Quả Bóng Vàng  

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 20 Củ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Hoàng Kim

- Thời hạn: 30 ngày

 

- Hoặc nhận từ Nhiệm Vụ Ngày Lễ.

5  
Huy Chương World Cup 2014

- Nhận được từ hoạt động Cup Vàng.

- Thời hạn: 30 ngày

(*) Sau 6h00 ngày 27/6/2014 sẽ không thể sử dụng Cúp Vàng để nhận thưởng.

Tiêu hao 400 Cup Vàng nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Cup Vàng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Cup Vàng bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 8000 Điểm Tích Lũy  -  -  -  -
2 Loa Cổ Động   30 ngày  Khóa
3 Tam Giác Dực Tinh Chế (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Cơ Quan Thú (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Cup Vàng và 1 Loa Cổ Động nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Cup Vàng và 1 Loa Cổ Động” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Cup Vàng và 1 Loa Cổ Động bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy  - -  -  -
2 Lịch Thi Đấu Worl Cup 2014   1 30 ngày Khóa
3 Diêm La Vương Hồn (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Gai Hỏa Long (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng