[CSM Talk] Ra mắt sự kiện 'Thử tài hiểu biết 3Q, nhận quà may mắn'