[Quân Đoàn Tranh Bá] Tổng hợp Replay các trận đấu hay nhất

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm giúp các Tướng Quân có thể thưởng thức những màn so tài kịch tính trong giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá, game Củ Hành đã lưu lại các replay để các Tướng Quân tiện theo dõi.

Sau khi nhấn vào đường link tải về, các Tướng Quân có thể theo hướng dẫn bên dưới để xem lại trận đấu.

TỔNG HỢP REPLAY CÁC TRẬN ĐẤU GIẢI "QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ"

XEM THÊM CÁC REPLAY KHÁC TẠI ĐÂY!

Tổng hợp Replay Quân Đoàn Tranh Bá

Quân Đoàn Tranh Bá - Chung kết, ngày 28/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 28/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Chung kết Cuồng Vũ vs. Bá.Đạo [Trận 1]

Link tải .rcd

2 28/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Chung kết Cuồng Vũ vs. Bá.Đạo [Trận 2]

Link tải .rcd

3 28/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Chung kết Cuồng Vũ vs. Bá.Đạo [Trận 3]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Tranh hạng 3, ngày 28/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 28/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tranh hạng 3 D.O.T.A vs 3QDangCap [Trận 1]

3QDangCap không đủ người

2 28/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tranh hạng 3 D.O.T.A vs 3QDangCap [Trận 2]

Link tải .rcd

3 28/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tranh hạng 3 D.O.T.A vs 3QDangCap [Trận 3]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Trận bán kết, ngày 21/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 21/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Bán kết 1 D.O.T.A & Cuồng Vũ [Trận 1]

Link tải .rcd

2 21/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Bán kết 1 D.O.T.A & Cuồng Vũ [Trận 2]

Link tải .rcd

3 21/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Bán kết 1 D.O.T.A & Cuồng Vũ [Trận 3]

Link tải .rcd

4 21/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Bán kết 2 3QDangCap & Bá.Đạo [Trận 1]

Link tải .rcd

5 21/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Bán kết 2 3QDangCap & Bá.Đạo [Trận 2]

Link tải .rcd

6 21/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Bán kết 2 3QDangCap & Bá.Đạo [Trận 3]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Tứ kết, ngày 14/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết 3QDangCap vs. MaTộc [Trận 1]

Link tải .rcd

2 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết 3QDangCap vs. MaTộc [Trận 2]

Link tải .rcd

3 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết 3QDangCap vs. MaTộc [Trận 3]

Link tải .rcd

4 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết s2Family vs. Bá.Đạo [Trận 1]

Link tải .rcd

5 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết s2Family vs. Bá.Đạo [Trận 2]

Link tải .rcd

6 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết s2Family vs. Bá.Đạo [Trận 3]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Tứ kết, ngày 13/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết Cuồng Vũ vs. ™ViêmĐế™ [Trận 1]

Link tải .rcd

2 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết Cuồng Vũ vs. ™ViêmĐế™ [Trận 2]

Link tải .rcd

3 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết Cuồng Vũ vs. ™ViêmĐế™ [Trận 3]

Link tải .rcd

4 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết »¯What.The.F..uck¯« vs. D.O.T.A [Trận 1]

Link tải .rcd

5 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết »¯What.The.F..uck¯« vs. D.O.T.A [Trận 2]

Link tải .rcd

6 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết »¯What.The.F..uck¯« vs. D.O.T.A [Trận 3]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Vòng bảng ngày 07/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs. HồngHưng [Trận 1]

Link tải .rcd

2 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng AOE_PhanThiết vs. Bá.Đạo [Trận 1]

Link tải .rcd

3 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng AOE_PhanThiết vs. Bá.Đạo [Trận 2]

Link tải .rcd

4 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng AOE_PhanThiết vs. Bá.Đạo [Trận 3]

Link tải .rcd

5 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng MaTộc vs. My_Friends [Trận 2]

Link tải .rcd

6 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng MaTộc vs. My_Friends [Trận 3]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Vòng bảng ngày 06/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 06/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. D.O.T.A [trận 1]

Link tải .rcd

2 06/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. D.O.T.A [trận 1]

Link tải .rcd

3 06/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. D.O.T.A [trận 1]

Link tải .rcd

4 06/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Hero vs. ™ViêmĐế™ [Trận 2]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Vòng bảng ngày 31/03/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs. Bá.Đạo [Trận 1]

Link tải .rcd

2 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs. Bá.Đạo [Trận 2]

Link tải .rcd

3 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs. Bá.Đạo [Trận 3]

Link tải .rcd

4 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng codohue vs. My_Friends [Trận 2]

Link tải .rcd

5 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng codohue vs. My_Friends [Trận 3]

Link tải .rcd

6 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. Cần_Thơ_Club [Trận 1]

Link tải .rcd

7 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. Cần_Thơ_Club [Trận 2] Link tải .rcd
8 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. Cần_Thơ_Club [Trận 3] Link tải .rcd
9 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng HồngHưng vs. AOE_PhanThiết [Trận 1] Link tải .rcd
10 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng HồngHưng vs. AOE_PhanThiết [Trận 2] Link tải .rcd
11 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng HồngHưng vs. AOE_PhanThiết [Trận 3] Link tải .rcd
12 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng ™ViêmĐế™ vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 1] Link tải .rcd
13 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng ™ViêmĐế™ vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 2] Link tải .rcd
14 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng ™ViêmĐế™ vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 3] Link tải .rcd
15 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯« vs. Hero [Trận 1] Link tải .rcd
16 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯« vs. Hero [Trận 2] Link tải .rcd
17 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯« vs. Hero [Trận 3] Link tải .rcd
Quân Đoàn Tranh Bá - Vòng bảng ngày 30/03/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs.AOE_PhanThiết [Trận 1]

Link tải .rcd

2 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs.AOE_PhanThiết [Trận 2]

Link tải .rcd

3 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs.AOE_PhanThiết [Trận 2]

Link tải .rcd

4 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng [G.O.W]-School vs.Cuồng Vũ [Trận 1]

Link tải .rcd

5 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng [G.O.W]-School vs.Cuồng Vũ [Trận 2]

Link tải .rcd

6 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng [G.O.W]-School vs.Cuồng Vũ [Trận 3]

Link tải .rcd

7 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng MaTộc vs. codohue [Trận 3] Link tải .rcd
8 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯«vs. ™ViêmĐế™ [Trận 1] Link tải .rcd
9 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯«vs. ™ViêmĐế™ [Trận 2] Link tải .rcd
10 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯«vs. ™ViêmĐế™ [Trận 3] Link tải .rcd
11 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Bá.Đạo vs.HồngHưng [Trận 1] Link tải .rcd
12 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Bá.Đạo vs.HồngHưng [Trận 2] Link tải .rcd
13 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Bá.Đạo vs.HồngHưng [Trận 3] Link tải .rcd
14 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng D.O.T.A vs.Cần_Thơ_Club [Trận 1] Link tải .rcd
15 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng D.O.T.A vs.Cần_Thơ_Club [Trận 2] Link tải .rcd
16 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng D.O.T.A vs.Cần_Thơ_Club [Trận 3] Link tải .rcd
17 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Hero vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 1] Link tải .rcd
18 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Hero vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 2] Link tải .rcd
19 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Hero vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 3] Link tải .rcd
20 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng s2Family vs.My_Friends [Trận 1] Link tải .rcd
21 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng s2Family vs.My_Friends [Trận 2] Link tải .rcd
22 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng s2Family vs.My_Friends [Trận 3] Link tải .rcd

Hướng dẫn xem replay

- Bước 1: Nhấn vào link tải để tải về trận đấu muốn xem. Tập tin tải về sẽ có đuôi .rcd.

- Bước 2: Copy & chép tập tin vừa tải về vào thư mục ManualReplays theo đường dẫn .../MộngTamQuốc/NEW/Replay/ManualReplays trong thư mục cài đặt game.

- Bước 3: Đăng nhập vào game, nhấn nút "Xem", chọn mục "Ghi Hình" để xem lại trận đấu vừa được lưu trữ.

Xem thêm hướng dẫn về thao tác ghi hình và cách xem lại các trận đấu tại đây.

Top