[Bản đồ săn Boss mới] Trương Giác hóa ma, ai dám xông pha?

Trương Giác - Thủ lĩnh giặc Khăn Vàng, từ sau khi được Nam Hoa Tiên Nhân tặng kỳ thư học pháp thuật trở nên kiêu ngạo tự phụ. Trương Giác không chỉ bất tuân lời giáo huấn của Tiên Nhân mà mỗi ngày càng lún sâu theo con đường tà đạo. Trương Giác đang chuẩn bị độ kiếp để gia tăng sức mạnh tàn bạo của mình, các Tướng Quân hãy mau ngăn cản!

TRƯƠNG GIÁC HÓA MA, AI DÁM XÔNG PHA?

Bắt đầu: Từ thứ sáu, 21/12/2012.

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gia.
 • Tiền Vàng ban đầu: 20.000

Đặc điểm bản đồ

- Đây là 1 bản đồ khiêu chiến BOSS thử thách tinh thần đoàn kết và kỹ năng dùng tướng, trang bị của người chơi. Các Tướng Quân hãy hợp tổ đội chung tay ngăn cản Trương Giác độ kiếp thành công.

- Boss Trương Giác có sức tấn công mạnh mẽ, kỹ năng biến hóa và sinh lực cực kỳ dồi đào. thời Với thời gian giới hạn cực ngắn, chiến đội nào vượt thử thách đó mới thực tài bản lĩnh.

Thông tin về Boss Trương Giác

Boss Thông tin Chi tiết

Trương Giác Hóa Ma
Điểm HP 150.000
Điểm MP 600
Loại hình tấn công Anh Hùng
Điểm sát thương ban đầu 380 - 430
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Tăng cường
Hộ giáp ban đầu 13
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng võ công của Trương Giác Hóa Ma.

Boss Tên kỹ năng Diễn giải

Trương Giác Hóa Ma
Sóng Ma Xung Kích Thi triển Sóng Ma Xung Kích về phía trước, gây 700 điểm sát thương lên kẻ địch trong phạm vi 650.
Ma Quân Nộ Trận

Tụ khí 3 giây gây 1500 sát thương đối với kẻ địch trong phạm vi 825 và đánh lui khoảng cách 300, đồng thời gây choáng 1 giây Quá trình tụ khí có thể bị đánh gãy

Ma Nộ Trận

Thời gian thi triển 3 giây, gây 1500 điểm sát thương lên mục tiêu trong phạm vi 825, đẩy lui cự li 300 và choáng 1 giây.

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được

Hình thức Danh hiệu Phần thưởng Hình ảnh / Ghi chú
Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
Vượt ải trong 8 phút (Tổ đội) Vượt Ải Nhanh
 • Viêm Đế Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên  
 • Thẻ Kho Báu Hoàng Cân
Được điểm A trở lên  
 • Hoàng Cân Đạo Sách
Được điểm B trở lên  
 • Túi Thiên Công Thần Uy
Được điểm C trở lên  
 • Hoàng Cân Kỳ
Được điểm D trở lên  
 • Loa nhỏ lam
DPS tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải DPS Tốt Nhất    
Trị liệu tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Trị Liệu Tốt Nhất    
Phòng thủ tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Phòng Thủ    
Qua ải  
 • Chữ "Nghĩa"
Qua ải  
 • Đá Cường Hóa Trắng

Người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên trong Túi Gấm Thiên Công Thần uy như sau:

Phần thưởng nhận được từ Túi Gấm Thiên Công Thần Uy

Thiên Công Thần Uy - Giáp

Thiên Công Thần Uy - Thủ

Thiên Công Thần Uy - Ngoa

Thiên Công Thần Uy - Đai
Top