[Hướng dẫn] Dễ dàng nhận thưởng từ nhiệm vụ Năng Động

Nằm trong hệ thống nhiệm vụ trong Mộng Tam Quốc, nhiệm vụ năng động là cách để các Tướng Quân dễ dàng nhận được Túi Quà và nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Phần thưởng nhận được tương ứng với điểm năng động người chơi tích lũy được.

Tướng Quân đã biết cách "củ hành" nhiệm vụ Năng Động chưa?

Mộng Tam Quốc

Nhấn nút Năng động hoặc phím tắt Ctrl + A để mởi giao diện

Nội dung

- Tướng Quân nhấn nút mở rộng ở góc dưới, bên phải màn hình, sau đó nhấn vào nút Năng Động hoặc phím tắt Ctrl + A để mở giao diện nhiệm vụ.

- Mỗi ngày Tướng Quân có thể nhận 10 nhiệm vụ (nhiệm vụ thông thường yêu cầu đóng góp 1 vật phẩm ngẫu nhiên).

- Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và các vật phẩm đang có, nhấn Góp để hoàn thành nhiệm vụ. - Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 10 điểm năng động.

Mộng Tam Quốc

Chọn vật phẩm và nhấn 'Góp'

- Các nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện, Tướng Quân tiếp tục đóng góp để hoàn thành. Nếu không có vật phẩm để làm nhiệm vụ, có thể nhấn "Chọn lại" để đổi nhiệm vụ. Lần đầu sẽ được miễn phí, những lần sau phải tốn quân lương.

Mộng Tam Quốc

Có thể nhấn "Chọn lại" để đổi nhiệm vụ

- Điểm năng động không đổi theo độ khó nhiệm vụ, bất kể lúc nào, Tướng Quân cũng được 10 điểm năng động khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ.

Hướng dẫn

- Nếu vật phẩm đó có trong hành trang của Tướng Quân thì sẽ hiện ở bên dưới. Tướng Quân chỉ việc chọn vật phẩm muốn góp và nhấn góp.

Mộng Tam Quốc

- Trong đó:

  • [1] Số lượng vật phẩm có/số lượng yêu cầu.
  • [2] Hình ảnh và số lượng vật phẩm có.
  • [ 3] Nút nhấn ẩn hiện vật phẩm

- Vì thế, Tướng Quân cần lưu ý: Khi thấy số lượng có/số lượng yêu cầu đã đạt (xem ví dụ bên dưới hình là 995/2) nhưng nút "Góp" không sáng và chổ ô vật phẩm không thấy, thì là do đã bị ẩn đi vật phẩm.

Mộng Tam Quốc

Trường hợp đã đủ vật phẩm nhưng nút "Góp" không sáng

- Trường hợp này, Tướng Quân nhấp vào nút mũi tên cạnh ô hiển thị vật phẩm, sau đó nhấp chọn vào vật phẩm một lần nữa, nút "Góp" sáng lên, nhấn vào hoàn thành nhiệm vụ.

- Sau 0h00' hệ thống sẽ tự động làm mới lại điểm năng động và số nhiệm vụ về 0.

Phần thưởng

- Sau mỗi lần góp, hệ thống sẽ thưởng điểm năng động tích lũy và túi quà năng động.

- Túi quà năng động gồm các màu lục, lam, tím, cam,.. Màu sắc quyết định phẩm chất món quà, khi mở hộp quà Tướng Quân sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng khác nhau.

Mộng Tam Quốc

Mộng Tam Quốc

Các Túi Quà nhận được

Mộng Tam Quốc

Phần thưởng trong Túi Quà Lam

Mộng Tam Quốc

Phần thưởng trong Túi Quà Lục

Mộng Tam Quốc

Phần thưởng trong Túi Quà Tím

Mộng Tam Quốc

Phần thưởng trong Túi Quà Cam

- Khi Tướng Quân đạt điểm tích lũy năng động nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng đặc biệt là gì? Tướng Quân hãy tự mình khám phá!

Top