Hướng dẫn tải game Mộng Tam Quốc theo các trình duyệt

Trình duyệt Google Chrome

 • Nhấn vào nút “Tải game” trên trang chủ 3q.com.vn.

 • Tập tin cài đặt sẽ được tải về dưới dạng VDownloader, nằm ở góc dưới màn hình.

 • Nhấp đôi vào tập tin để bắt đầu tải Mộng Tam Quốc.
 • Việc tải game hoàn tất, nhấn "Cài đặt" để bắt đầu cài Mộng Tam Quốc.

 • Cửa sổ cài đặt xuất hiện, nhấn "Đi tới" để tiếp tục chọn thư mục cài đặt.

 • Cài đặt hoàn tất, nhấn vào biểu tượng AutoUpdate ngoài desktop để cập nhật vào game.

Trình duyệt FireFox

 • Nhấn vào nút “Tải game” trên trang chủ 3q.com.vn.

 • Hệ thống xuất hiện thông báo tải về tập tin VD- MongTamQuoc-setup-0.0.13.

 • Nhấn "Run" bắt đầu tải Mộng Tam Quốc.

 • Việc tải game hoàn tất, nhấn "Cài đặt" để bắt đầu cài Mộng Tam Quốc.

 • Cửa sổ cài đặt xuất hiện, nhấn "Đi tới" để tiếp tục chọn thư mục cài đặt.

 • Cài đặt hoàn tất, nhấn vào biểu tượng AutoUpdate ngoài desktop để cập nhật vào game.

Trình duyệt Internet Explorer

 • Nhấn vào nút “Tải game” trên trang chủ 3q.com.vn.

 • Tập tin cài đặt sẽ được tải về dưới dạng VDownloader.

 • Có thể lưu (Save) về máy để chạy tập tin.

 • Nhấp đôi vào tập tin vừa tải về, hoặc nhấn "Run" để bắt đầu tải Mộng Tam Quốc.
 • Việc tải game hoàn tất, nhấn "Cài đặt" để bắt đầu cài game.

 • Cửa sổ cài đặt xuất hiện, nhấn "Đi tới" để tiếp tục chọn thư mục cài đặt.

 • Cài đặt hoàn tất, nhấn vào biểu tượng AutoUpdate ngoài desktop để cập nhật vào game.

Top