[Khiêu chiến Boss] Khai mở tầng 11 - 30, Tướng Quân nào thử sức?

T ừ khi game Củ Hành ra mắt, người chơi đã được thử sức mình khiêu chiến Boss các tầng từ 1 - 10. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, 10 tầng đầu dường như không còn là trở ngại đối với các Tướng Quân.

Nay, Bổn Soái khai mở thêm các tầng từ 21 -30, các Tướng Quân hãy vào thử sức!

Điều kiện

  • Giới hạn số người: 1 - 5 người.
  • Tiền Vàng: 20.000
  • Cấp độ: Danh tướng trở lên.

Tầng 1 - 10

- Xem thông tin tại đây.

Tầng 11 - 20

Các boss trấn giữ
Tầng Tướng trấn giữ
11 Cao Thăng
12 Ba Tài
13 Trình Viễn Chí
14 Đặng Mậu
15 Trương Man Thành
16 Mã Nguyên Nghĩa
17 Quách Thái
18 Trương Yên
19 Chu Thương
20 Trương Bảo hoặc Trương Lương hoặc Quản Hợi
Phần thưởng
Stt Điều kiện Danh hiệu Phần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Vải Nhỏ
3 Vượt ải trong 10 phút   Ngân Khoáng Thạch
4 Vượt ải trong 14 phút   Hoàng Cân Giang Kỳ Thủ! Thẻ Biến Thân
5 DPS tốt nhất, số người tham dự > 2, qua ải DPS tốt nhất  
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự > 2, qua ải Trị liệu tốt nhất  
7 Phòng thủ, số người tham dự > 2, qua ải Phòng thủ  
8 Điểm S trở lên   Cành Tùng
9 Điểm A trở lên   Đá Cường Hóa-Trắng
10 Điểm B trở lên   Rương Báu tầng 11 - 20
11 Điểm C trở lên   Chìa khóa tầng 21-30
12 Điểm D trở lên   Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng
13 Vượt ải trò chơi   Bộ Môn Tướng
14 Vượt ải trò chơi   Chữ "Độ"
15 Vượt ải trò chơi   Túi Vải Nhỏ

Tầng 21 - 30

Các boss trấn giữ
Tầng Tướng trấn giữ
21 Quách Thắng
22 Tôn Chương
23 Tất Lam
24 Lật Tung
25 Triệu Trung
26 Kiển Thạc
27 Tống Điển
28 Trương Nhượng
29 Hà Tiến
30 Hán Hiến Đế
Phần thưởng
Stt Điều kiện Danh hiệu Phần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Sợi Đay
3 Vượt ải trong 10 phút   Cành Tùng
4 Vượt ải trong 14 phút   Tiểu Hoàng Đế! Thẻ Biến Thân
5 DPS tốt nhất, số người tham dự > 2, qua ải DPS tốt nhất  
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự > 2, qua ải Trị liệu tốt nhất  
7 Phòng thủ, số người tham dự > 2, qua ải Phòng thủ  
8 Điểm S trở lên   Túi Sợi Đay
9 Điểm A trở lên   Đá Cường Hóa-Lục
10 Điểm B trở lên   Đại Bảo Rương-Tầng 21 - 30
11 Điểm C trở lên   Chìa Tầng 31-40
12 Điểm D trở lên   Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng
13 Vượt ải   Túi Gấm Phó Tướng
14 Vượt ải   Chữ "Độ"
15 Vượt ải   Ngân Khoáng Thạch

Tầng 31 - 100

Thông tin chi tiết sẽ cập nhật theo thời gian.

Top