[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 15/12/2012

Nhằm đảm bảo cho việc ra mắt bản đồ thi đấu mới 10 vs. 10 (Quan Độ Chiến) được thuận lợi, đồng thời tăng thêm hứng thú "hành nhau" của các Tướng Quân vào qua các hoạt động cuối tuần, Bổn Soái sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ Củ Hành (toàn bộ các kênh) vào sáng mai. Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ TOÀN BỘ CÁC KÊNH MÁY CHỦ CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 06h00' đến 07h00' sáng thứ bảy, ngày 15/12/2012.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top