[Thứ tư, 12/12] Bảo trì kênh Củ Hành - Vượt Ải

Nhằm đảm bảo quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân luôn được thoải mái và thuận lợi, Bổn Soái sẽ tiến hành bảo trì hệ thống kênh Củ Hành - Vượt Ải vào sáng mai. Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ KÊNH CỦ HÀNH - VƯỢT ẢI

Thời gian dự kiến: Từ 02h00' đến 03h00' rạng sáng thứ tư, ngày 12/12/2012.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top