[Ảnh nền 3Q] Bộ sưu tập ảnh Chibi cực cool [Phần 1]

B ên cạnh bộ ảnh nền tuyệt đẹp về các vị Tướng đã được Tạp Chí Lẩu Hành giới thiệu đến các Tướng Quân ở bài viết trước. Phần tiếp theo sẽ là bộ ảnh chibi cực dễ thương về những vị tướng game Củ Hành.

Mời các Tướng Quân cùng chiêm ngưỡng.

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Bàng Đức

Bàng Thống

Biện Ngọc Nhi

Bồ Nguyên

Bộ Uyển

Chu Du

Chu Du và Tiểu Kiều

Chu Thái

Chu Thương

Công Tôn Toán

Cố Ung

Đại Kiều

Điển Vi

Điêu Thuyền

Đổng Trác

Gia Cát Lượng

Hạ Hầu Uyên

Hoàng Cái

Hoàng Nguyệt Anh

Top