[Ảnh nền 3Q] Bộ sưu tập ảnh Chibi cực cool [Phần 3]

B ên cạnh bộ ảnh nền tuyệt đẹp về các vị Tướng đã được Tạp Chí Lẩu Hành giới thiệu đến các Tướng Quân ở bài viết trước. Phần tiếp theo sẽ là bộ ảnh chibi cực dễ thương về những vị tướng game Củ Hành.

Mời các Tướng Quân cùng chiêm ngưỡng.

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Quách Gia

Quan Phượng

Quan Vũ

Tào Chương

Tào Hồng

Tào Nhân

Tào Phi

Tào Tháo

Tào Thực

Tào Tiết

Thái Văn Cơ

Tiểu Kiều

Tôn Hoàn

Tôn Kiên

Tôn Linh Lung

Tôn Lỗ Ban

Tôn Quyền

Tôn Sách

Tôn Thượng Hương

Top