[Ảnh nền 3Q] Bộ sưu tập ảnh Chibi cực cool [Phần 4]

B ên cạnh bộ ảnh nền tuyệt đẹp về các vị Tướng đã được Tạp Chí Lẩu Hành giới thiệu đến các Tướng Quân ở bài viết trước. Phần tiếp theo sẽ là bộ ảnh chibi cực dễ thương về những vị tướng game Củ Hành.

Mời các Tướng Quân cùng chiêm ngưỡng.

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Triệu Thống

Triệu Vân

Trình Dục

Trình Phổ

Tào Hồng

Trương Chiêu

Trương Giác

Tào Thực

Trương Liêu

Trương Phi

Từ Hoảng

Tư Mã Chiêu

Từ Thứ

Văn Xú

Viên Thuật

Vu Cấm

Top