[Ảnh Tướng 3Q] Bộ sưu tập ảnh nền tuyệt đẹp [Phần 1]

Những vị Tướng trong game Củ Hành không chỉ dũng mãnh vô song mà còn có vẻ đẹp hết sức lộng lẫy. Mời các Tướng Quân cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh nền tuyệt đẹp về các dũng Tướng trong game Củ Hành

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Bàng Đức

Bàng Thống

Biện Ngọc Nhi

Bồ Nguyên

Bộ Uyển

Cam Ninh

Chân Mật

Chúc Dung

Chu Du

Chu Thái

Chu Thương

Công Tôn Toán

Cố Ung

Đại Kiều

Đặng Ngải

Điển Vi

Điêu Thuyền

Đổng Trác

Gia Cát Lượng

Giả Hủ

Top