[Ảnh Tướng 3Q] Bộ sưu tập ảnh nền tuyệt đẹp [Phần 2]

Những vị Tướng trong game Củ Hành không chỉ dũng mãnh vô song mà còn có vẻ đẹp hết sức lộng lẫy. Mời các Tướng Quân cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh nền tuyệt đẹp về các dũng Tướng trong game Củ Hành

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Uyên

Hoa Hùng

Hoàng Cái

Hoàng Nguyệt Anh

Hoàng Trung

Hoàng Vũ Điệp

Hứa Chử

Khương Duy

La Lợi

Lăng Thống

Linh Âm

Lỗ Túc

Lữ Bố

Lục Tốn

Lữ Mông

Lữ Mộng Như

Lưu Biểu

Lưu Bị.

Top