[Ảnh Tướng 3Q] Bộ sưu tập ảnh nền tuyệt đẹp [Phần 3]

Những vị Tướng trong game Củ Hành không chỉ dũng mãnh vô song mà còn có vẻ đẹp hết sức lộng lẫy. Mời các Tướng Quân cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh nền tuyệt đẹp về các dũng Tướng trong game Củ Hành

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Lưu Chương

Lưu Thiện

Lý Điển

Mã Đại

Mã Lương

Mạnh Hoạch

Mã Siêu

Mã Tắc

Mã Vân Lộc

My Trúc

Ngô Phương Hi

Ngụy Diên

Nhan Lương

Phan Phượng

Pháp Chính

Quách Gia

Quan Bình

Quan Phượng

Quan Vũ.

Top