[Ảnh Tướng 3Q] Bộ sưu tập ảnh nền tuyệt đẹp [Phần 4]

Những vị Tướng trong game Củ Hành không chỉ dũng mãnh vô song mà còn có vẻ đẹp hết sức lộng lẫy. Mời các Tướng Quân cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh nền tuyệt đẹp về các dũng Tướng trong game Củ Hành

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Tân Hiến Anh

Tào Chương

Tào Hồng

Tào Nhân

Tào Phi

Tào Tháo

Tào Thực

Tào Tiết

Thái Sử Từ

Thái Văn Cơ

Tiểu Kiều

Tôn Hoàn

Tôn Kiên

Tôn Linh Lung

Tôn Lỗ Ban

Tôn Quyền

Tôn Sách

Tôn Thượng Hương

Triệu Thống

Triệu Vân

Top