[Ảnh Tướng 3Q] Bộ sưu tập ảnh nền tuyệt đẹp [Phần 5]

Những vị Tướng trong game Củ Hành không chỉ dũng mãnh vô song mà còn có vẻ đẹp hết sức lộng lẫy. Mời các Tướng Quân cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh nền tuyệt đẹp về các dũng Tướng trong game Củ Hành

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Trình Dục

Trình Phổ

Trương Chiêu

Trương Giác

Trương Hoành

Trương Hợp

Trương Liêu

Trương Oanh Oanh

Trương Phi

Tuân Úc

Từ Hoảng

Tư Mã Chiêu

Tư Mã Ý

Từ Thứ

Văn Xú

Viên Thiệu

Viên Thuật

Vu Cấm

Top