0:00 ngày 03.12 đến 6:00 ngày 07.12 Bảo trì 3Q Củ Hành (Phiên Bản 2D)

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến tất cả các Tướng Quân hệ thống Máy Chủ 3Q Củ Hành (phiên bản 2D) sẽ được bảo trì vào sáng Thứ năm - ngày 03/12/2015 nhằm bảo dưỡng và nâng cấp để phục vụ cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân thêm phần thuận lợi hơn. Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ GAME 3Q CỦ HÀNH

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể đăng nhập vào 3Q Củ Hành. 3Q Củ Hành 3D vẫn hoạt động bình thường.

Thời gian dự kiến: Từ 00h00 ngày 03/12 đến 06h00 ngày 07/12/2015

Nay kính báo,

Top